Αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την 1η έως την 30η Ιουνίου 2016 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο «Ο Άγιος Στυλιανός», για τη νέα σχολική περίοδο 2016 – 2017.

Στον «Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας» (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.), η περίοδος αιτήσεων θα διαρκέσει από τις 30 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες, οι αιτήσεις εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

ΟΒΡΕΠΟΜ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ