ΕΥΑΘ: Προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή της Καλαμαριάς

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου  2015, από τις 09:00 έως τις 16:00, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης λόγω διαρροής στην οδό Θήχης, από Πόντου έως Χαλδίας, του Δήμου Καλαμαριάς.

 

Συγκεκριμένα θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Θήχης, Πόντου, Χαλδίας και Καυκάσου του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς.