Έχεις μία ιδέα; Κάνε την πράξη με τη βοήθεια του ΕΚΠΑ!

Την απαραίτητη στήριξη και τεχνογνωσία σε νέους με επιχειρηματικές ιδέες που επιθυμούν να τις υλοποιήσουν, υπόσχεται να δώσει το εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

«Πρόκειται για μία προσπάθεια του Πανεπιστημίου να εκπληρώσει την αποστολή του που είναι η σύνδεση της πραγματικής οικονομίας  με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία», τόνισε μιλώντας στο radio1d.gr ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής Νικόλαος Μυλωνάς και Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΚΠΑ, που είναι ο Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη».

 

Όπως αναφέρει το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα που έχουν δημιουργικές ιδέες για την ίδρυση μίας επιχείρησης σε οποιοδήποτε κλάδο παραγωγής, όπως ο πρωτογενής ή ο τριτογενής τομέας παραγωγής, η τεχνολογία ή η καινοτομία κ. ά.

 

Το Πρόγραμμα το οποίο θα διεξάγεται τις ημέρες του Σαββάτου και Κυριακής για να προσελκύσει υποψηφίους από όλη την Ελλάδα, έχει στόχο είναι να συνεισφέρει στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας και στη μετατροπή επιχειρηματικών ιδεών σε πράξη. Οι Χορηγοί καλύπτουν σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου το κόστος του προγράμματος ενώ οι συμμετέχοντες θα καλύψουν εξ’ ιδίων ένα μικρό συμβολικό ποσό εγγραφής 250€.

 

«Το πρόγραμμα, που θα μπορούν να συμμετάσχουν 15-20 άτομα, θα αφορά σε ανθρώπους που θέλουν να δουν αν η ιδέα τους είναι υλοποιήσιμη και να αποκτήσουν βασικά εφόδια για την οργάνωση και διαχείριση μιας επιχείρησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναζητούν λύσεις καθώς τα στοιχεία που θα τους παρέχονται δεν θα είναι θεωρητικά αλλά πρακτικά όπως η χρηματοδότηση. Οι τράπεζες έχουν στα χέρια τους χρήματα, τα οποία δεν είναι δικά τους αλλά τα διαχειρίζονται και αναζητούν ενδιαφερόμενους» επισημαίνει ο κ. Μυλωνάς.

 

Βασικές ενότητες αυτού του εξατομικευμένου για τις ελληνικές επιχειρήσεις εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, η Επιχειρηματική Στρατηγική και Καινοτομία, τα Οικονομικά της Επιχείρησης, οι Επενδύσεις και η Χρηματοδότηση, το Μάρκετινγκ και οι Πωλήσεις, η Δημιουργία Επιχείρησης, οι Πηγές Χρηματοδότησης και η Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Μετά το πέρας του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενώπιον κριτικής επιτροπής ειδικών και θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην Πράξη» από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι (6) ενότητες μαθημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών αποφάσεων και συνδέουν την επιχείρηση με το περιβάλλον της: οικονομία, χρηματοδότηση, επενδύσεις, μάρκετινγκ, πωλήσεις και επιχειρηματική στρατηγική.

 

Με το πέρας όλων των μαθημάτων κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει εντός τριών μηνών να ολοκληρώσει το επιχειρηματικό του πλάνο υπό την επίβλεψη καθηγητή και να το καταθέσει. Στη συνέχεια καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά πλάνα ενώπιον Επιτροπής Ειδικών, που αποτελείται από καθηγητές, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.

 

ο πρόγραμμα διεξάγεται σε εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τις ημέρες του Σαββάτου και Κυριακής σε οκτάωρα στις ώρες 10:00-18:00 με διάλειμμα μιας ώρας ενδιάμεσα. Ο συνολικός αριθμός διδακτικών ωρών του Προγράμματος είναι 100. Το εκπαιδευτικό μέρος του προγράμματος ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών και δίνεται επιπρόσθετος χρόνος τριών (3) μηνών για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου. Το όλο πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία λειτουργίας μιας επιχείρησης πριν ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές αλλά έχουν αναπτύξει επιχειρηματικές δεξιότητες και έχουν συσσωρεύσει σημαντικές εργασιακές εμπειρίες. Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος δεν απαιτούνται οικονομικές γνώσεις ή γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρείται θετικό προσόν για τους υποψηφίους.

 

Διαδικασία συμμετοχής

 

Οι υποψήφιοι στο Πρόγραμμα συμπληρώνουν σχετική αίτηση που την βρίσκουν στον ιστότοπο http://epefa.econ.uoa.gr και την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kmakri@econ.uoa.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 10/10/2014. Στη συνέχεια οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, θα κληθούν οι υποψήφιοι σε συνέντευξη και θα καταρτιστεί ο κατάλογος των επιτυχόντων. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα είναι 15.

Εγγραφές και εκκίνηση προγράμματος

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν έως τις 31/10/2014 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σάββατο 8/11/2014.

 

Οι Χορηγοί καλύπτουν σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου το κόστος του προγράμματος ενώ οι συμμετέχοντες θα καλύψουν εξ’ ιδίων ένα μικρό συμβολικό ποσό εγγραφής 250€.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://epefa.econ.uoa.gr,

τηλ. 210 368 9460

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος

Αιτήσεις: Έως Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

Αξιολόγηση αιτήσεων: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

Εγγραφές: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Έναρξη προγράμματος: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Λήξη προγράμματος: Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

Τόπος διεξαγωγής: ΕΚΠΑ/ΕΠΕΦΑ

 

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr