Φοροανατροπές για αγρότες και «μπλοκάκια»

Χρονιά φορολογικών ανατροπών είναι το 2015 για χιλιάδες μισθωτούς που συμπληρώνουν το μηνιαίο εισόδημά τους με έσοδα από «μπλοκάκι» αλλά και για περισσότερους από 600.000 αγρότες.

 

Οι φορολογούμενοι αυτοί που πέρυσι φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών και είχαν αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, φέτος θα λάβουν «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα καθώς θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ και θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους.

 

Ειδικότερα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2014 οι μισθωτοί που έχουν εισοδήματα και με «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν φέτος υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, ενώ παράλληλα θα κληθούν να πληρώσουν και αυξημένο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ έναντι 500 ευρώ που κατέβαλαν πέρυσι.

 

Για τα εισοδήματα του 2013, που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2014, οι μισθωτοί με έσοδα από «μπλοκάκι» είχαν τη δυνατότητα για τα εισοδήματα αυτά να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως τρεις εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από τρεις εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από έναν εργοδότη) είτε με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Οσοι φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών είχαν αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, ενώ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ φορολογήθηκαν με συντελεστή 22%. Ωστόσο οι φορολογούμενοι αυτοί δεν είχαν τη δυνατότητα να εκπέσουν από το ακαθάριστο εισόδημά τους επαγγελματικές δαπάνες εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές.

 

Για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 και θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις ισχύουν τα εξής:

 

 • Εφόσον ο φορολογούμενος είναι μισθωτός και παράλληλα συμπληρώνει το εισόδημά του ασκώντας και ελεύθερο επάγγελμα, το εισόδημα από το «μπλοκάκι» θα φορολογηθεί με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και ταυτόχρονα θα επιβαρυνθεί με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Το ίδιο θα συμβεί και σε κάποιον ο οποίος δουλεύει σε έναν εργοδότη με «μπλοκάκι», αλλά δεν έχει δηλώσει το σπίτι του ως επαγγελματική έδρα.

 

Αυτομάτως, αυτό το λάθος επιφέρει την ποινή της φορολόγησης του εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%. Ειδικά για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα (άθροισμα από μισθό και «μπλοκάκι» της τάξεως των 8.000-12.000 ευρώ) ο φόρος που θα φανεί στο φετινό εκκαθαριστικό μπορεί να είναι υψηλότερος ακόμη και πάνω από 50% σε σχέση με αυτόν που πλήρωσε με το εκκαθαριστικό του 2014. Βέβαια οι φορολογούμενοι από τη στιγμή που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν από τα ακαθάριστα εισοδήματά τους διάφορες επαγγελματικές δαπάνες και να περιορίσουν το καθαρό φορολογητέο εισόδημα και κατά συνέπεια να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

 

Φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα με «μπλοκάκι» (δηλαδή δεν έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες) και έχουν ως έδρα τους την κατοικία τους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών είτε με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Για να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών, που προβλέπει αφορολόγητο έως 9.550 ευρώ, θα πρέπει:

 

 • Να έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και 
 • Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τους τρεις ή αν υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.

 

Oι εισφορές

Το τέλος επιτηδεύματος για όσους επιλέξουν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών ανέρχεται σε 500 ευρώ, ενώ οι μοναδικές δαπάνες που αναγνωρίζονται είναι οι ασφαλιστικές εισφορές.

 

Φορολόγηση με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών σημαίνει φόρος με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Επιπλέον ο φορολογούμενος θα επιβαρυνθεί με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% – 4% στην περίπτωση που το εισόδημα του 2014 υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

 

Ωστόσο ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση παρουσιάζοντας επαγγελματικά έξοδα.

 

Τα βασικότερα έξοδα που αναγνωρίζει η εφορία είναι τα εξής:

 

 • Ασφαλιστικές εισφορές (ΟΑΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.).
 • Τα ενοίκια του καταστήματος ή του γραφείου και οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ. Αν ο επαγγελματίας έχει έδρα το σπίτι του, τότε θα μπορεί να εκπίπτει τα έξοδα αυτής της κατηγορίας, κατ’ αναλογία όμως, τα οποία είναι συνήθως το 1/3 του συνολικού εξόδου.
 • Κινητό τηλέφωνο. Ως έξοδο λογίζεται το 50% του συνολικού εξόδου και έως τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί.
 • Δαπάνες για ΙΧ αυτοκίνητο, όπως βενζίνη, service κ.λπ.
 • Αλλα έξοδα: Γραφική ύλη, χαρτικά, έξοδα αποστολής εγγράφων, έξοδα μετακίνησης, αναλώσιμα, μισθοδοσία και έξοδα εργοδοτικών εισφορών και γενικά οποιαδήποτε έξοδα μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασικά έξοδα της επιχείρησης, που είναι προς το συμφέρον αυτής.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.000 ευρώ και εισόδημα από «μπλοκάκι» 4.000 ευρώ που έλαβε από έναν εργοδότη. Σύνολο εισοδήματος 11.000 ευρώ.

 

Το 2014 επέλεξε και φορολογήθηκε με την κλίμακα των μισθωτών για το σύνολο του εισοδήματος και ο φόρος που πλήρωσε ανήλθε σε 320 ευρώ, ενώ επιβαρύνθηκε με τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ. Επομένως η συνολική επιβάρυνση για το εισόδημα που απέκτησε το 2013 ανήλθε σε 820 ευρώ.

 

Φέτος το εισόδημα των 7.000 ευρώ που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και το εισόδημα των 4.000 ευρώ με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών. Ετσι:

 

 • Φόρος για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες: 0
 • Φόρος για το εισόδημα από «μπλοκάκι»: 1.040 ευρώ
 • Τέλος επιτηδεύματος: 650 ευρώ.

 

Συνολική φορολογική επιβάρυνση: 1.690 ευρώ. Αύξηση φόρου 106%.

 

Φόρος με 13% συντελεστή για τους αγρότες

 

Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος πάνω από 600.000 αγρότες ακόμη και στην περίπτωση που θα δηλώσουν ζημίες ή πολύ χαμηλά εισοδήματα. Στα φετινά εκκαθαριστικά θα φανεί ο νέος τρόπος φορολόγησης των αγροτών. Το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος το οποίο ίσχυε μέχρι πρότινος καταργήθηκε. Για το έτος 2014 και τα επόμενα έτη, το φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται με τη λογιστική μέθοδο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών του από το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που εισέπραξε κατά τη διάρκεια του έτους μέσω των πωλήσεων των προϊόντων του. Με πιο απλά λόγια, για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος που θα υπαχθεί σε φόρο ισχύει ο κανόνας «έσοδα μείον έξοδα».

 

Ετσι οι αγρότες θα κληθούν φέτος να πληρώσουν φόρο με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος που θα δηλώσουν για το 2014, ενώ το 2014 φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή είχαν αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και το εισόδημά τους προσδιορίστηκε με το αντικειμενικό σύστημα. Στην περίπτωση που θα δηλώσουν ζημιές ή πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, τότε θα πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων και θα φορολογηθούν για πολύ μεγαλύτερα ποσά, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα ΙΧ αυτοκίνητά τους, και θα επιβαρυνθούν με συντελεστή φόρου 13%. Επιπλέον, πολλοί αγρότες θα κληθούν να καταβάλουν και προκαταβολή φόρου 55% επί του κύριου φόρου εισοδήματος, δηλαδή θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρο με συνολικό συντελεστή 20,15% από το πρώτο ευρώ του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματός τους.

 

O Κώδικας – Ειδικότερα, ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει τα εξής:

 

 • Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται πλέον λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα). Ετσι, κάθε αγρότης δικαιούται να δηλώσει ακόμη και ζημιά, εφόσον οι δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει είναι περισσότερες από τα έσοδά του.
 • Σε κάθε περίπτωση που το καθαρό εισόδημα το οποίο έχει δηλώσει ο αγρότης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα κ.λπ.) και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η πρόσθετη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος θεωρείται κι αυτή ως «εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα» και φορολογείται επίσης με 13%.
 • Ακόμη και στην περίπτωση που ο αγρότης δηλώνει μηδενικά εισοδήματα ή ζημιά, τότε θα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια. Το τεκμαρτό εισόδημα θα φορολογηθεί με 13% από το πρώτο ευρώ.
 • Οσοι αγρότες δεν πλήρωσαν πέρυσι καθόλου φόρο για τα εισοδήματα του 2013 καθώς φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών στην οποία προβλέπεται αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, θα πληρώσουν φέτος όχι μόνο φόρο 13% επί των εισοδημάτων που θα δηλώσουν ή επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, αλλά και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία θα υπολογιστεί με συντελεστή 55% που θα ανεβάσει την τελική επιβάρυνση στο 20,15%.

 

Πηγή: Έθνος