Φοροαπαλλαγές για τους μοναχούς όλων των μοναστηριών

Ιερό… ρουσφέτι έκανε η κυβέρνηση καθώς έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο η τροπολογία που κατέθεσαν 16 βουλευτών της Ν.Δ. και η οποία προβλέπει πως οι συνταξιούχοι μοναχοί, που το καθαρό ποσό της σύνταξής τους δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης.

Επιπλέον, με την ίδια τροπολογία ορίζεται ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ακινήτων από Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων αποδίδεται από τον μισθωτή.

Επίσης η Κυβέρνηση εξαιρεί από την παρακράτηση και απόδοση φόρου «την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών», όταν απασχολούν πρόσωπα για πάσης φύσεως μισθωτή εργασία και πλέον οι ίδιοι οι μισθωτοί υποχρεούνται στην απόδοση του οφειλόμενου φόρου.

Η τροπολογία κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Απόστολου Βεζυρόπουλου και υπογράφουν μεταξύ άλλων και οι: Κ. Γκιουλέκας, Δ. Σταμενίτης, Στ. Καλαφάτης, Γ. Ιωαννίδης, Θ. Καράογλου, Δ. Κυριαζίδης, Γ. Κωνσταντόπουλος κ.α.