Ηµερίδα για τις οδικές µεταφορές από τα τρία επιµελητήρια της Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ηµερίδα µε τίτλο «Εφαρµογή του Κανονισµού 561/2006 στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών» οργανώνουν από κοινού το Εµποροβιοµηχανικό, το Βιοτεχνικό και Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, στις 10 το
πρωί, στην αίθουσα «Θεσσαλονίκη» του ΕΕΘ (Αριστοτέλους 27 – 1ος όροφος).

Στόχος των τριών Επιµελητηρίων είναι να ενηµερώσουν τους επαγγελµατίες των µεταφορών για έναν Κανονισµό που έχει άµεση ισχύ, χωρίς να απαιτείται η ενσωµάτωσή του στο εθνικό δίκαιο, και υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, διατάγµατος και απόφασης για το ίδιο θέµα.

Ο Κανονισµός 561/2006 προβλέπει υποχρεώσεις τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους οδηγούς, οι παραβάσεις των οποίων διακρίνονται ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητας τους στις κατηγορίες πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρή παράβαση και ελαφρά παράβαση.

Επίσης, θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν το χρόνο οδήγησης, τα διαλείµµατα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική µεταφορά εµπορευµάτων και επιβατών µε σκοπό την εναρµόνιση των όρων ανταγωνισµού µεταξύ των τρόπων χερσαίων µεταφορών, ιδιαίτερα στον οδικό τοµέα, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της οδικής ασφάλειας.

Στην ηµερίδα θα διατυπωθούν πλήρεις ορισµοί για όλους τους βασικούς όρους, προκειµένου να καθίσταται ευκολότερη η ερµηνεία και να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή του Κανονισµού τόσο από πλευράς των υπόχρεων µερών, όσο και από πλευράς υπηρεσιών ελέγχου.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συµβάλλουν οι εισηγήσεις παραγόντων της τροχαίας και του υπουργείου Εργασίας, νοµικών και επαγγελµατιών, ενώ θα διεξαχθεί συζήτηση, στην οποία οι ενδιαφερόµενοι θα µπορέσουν να θέσουν και να λύσουν τις απορίες τους.