Η αξία των εξαγωγών αυξάνεται, αλλά η πραγματική οικονομία της χώρας δεν θα αντέξει για πολύ

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, σχετικά με τους ρυθμούς αύξησης της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά τους πρώτους μήνες του έτους αλλά, όπως σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, «η πραγματική οικονομία της χώρας – την ώρα που καθυστερούν επιστροφές ΦΠΑ ύψους σχεδόν 700 εκατ. ευρώ – δε θα αντέξει για πολύ ακόμα κάτω από το συνδυαστικό βάρος και της αβεβαιότητας και νέων φορολογικών επιβαρύνσεων και βαριδίων ανταγωνιστικότητας, ειδικά στους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας, τις εξαγωγές και τον τουρισμό».

 

Ο ΠΣΕ και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) προχώρησε σε επικαιροποίηση της μελέτης του επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, για τον Απρίλιο του 2015, καθώς η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά 5,9% (στα 2,18 δισ. ευρώ από 2,06 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2014). Μάλιστα, η αύξηση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη – κατά 16,9% ή κατά 226,1 εκατ. ευρώ – αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Από τα στοιχεία προκύπτει ως αποτέλεσμα της αύξησης και του Απριλίου, στο πρώτο 4μηνο του έτους, ότι η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 8,45 δισ. ευρώ από 8,44 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,1%. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της τάξης του 14,8%, ήτοι αύξηση κατά 776,7 εκατ. ευρώ.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι αύξηση προκύπτει και στα έσοδα από εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το α’ τρίμηνο του έτους, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, από τις εξαγωγές του α’ τριμήνου του 2015 έχουν εισπραχθεί 3,44 δισ. ευρώ, έναντι 3,36 δισ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2014, με αποτέλεσμα να καταγράφεται αύξηση της τάξης του 2,3%. Μάλιστα, η είσπραξη των 3,44 δισ. ευρώ αποτελεί την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 3ετίας. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι οι συνολικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών εμφανίζονται μειωμένες κατά 7,6%, στα 5 δισ. ευρώ (από 5,4 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2014), εξαιτίας και των χαμηλότερων διεθνών τιμών του πετρελαίου και των παραγώγων του, σε σχέση με πέρυσι.

Ειδικότερα, η αναλογία των εσόδων από εξαγωγές προς τη συνολική αξία εξαγόμενων προϊόντων διαμορφώνεται στο 80% από 84,6% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η ίδια αναλογία διαμορφώνεται στο 93,7% από 109,3%, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις για πιέσεις από πλευράς των αγοραστών για μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής των παραγγελιών τους.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του ΠΣΕ Χριστίνα Σακελλαρίδη «για μία ακόμη φορά οι εξαγωγείς καταφέρνουν σημαντικές επιδόσεις, παρά τις αντιξοότητες και το κλίμα αβεβαιότητας που διαμορφώνεται διεθνώς σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το χρέος της χώρας. Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι έχουν σφυρηλατήσει ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς με τους πελάτες τους στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου και συνεχίζουν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην απορρόφηση των κραδασμών για την ελληνική οικονομία. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι μόνη βιώσιμη λύση για την εξυπηρέτηση του χρέους της χώρας, αλλά και για την οικονομική ανάκαμψη, είναι η κατάληξη σε μία συμφωνία με αναπτυξιακό πρόσημο για την Ελλάδα, εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πραγματική οικονομία της χώρας, την ώρα που καθυστερούν επιστροφές ΦΠΑ ύψους σχεδόν 700 εκατ. ευρώ, δε θα αντέξει για πολύ ακόμα κάτω από το συνδυαστικό βάρος και της αβεβαιότητας και νέων φορολογικών επιβαρύνσεων και βαριδίων ανταγωνιστικότητας, ειδικά στους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας, τις εξαγωγές και τον τουρισμό».

Η ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, δείχνει ότι η αύξηση του περασμένου Απριλίου στη συνολική αξία των εξαγωγών προέρχεται κυρίως από τις χώρες της ΕΕ (+9,4%), την ώρα που ανακάμπτουν και οι συνολικές εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες (+1,9%). Αν μάλιστα, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτουν σημαντικά υψηλοί ρυθμοί εξαγωγών, τόσο προς τις Τρίτες Χώρες (+18,6%), όσο και προς τις Χώρες της ΕΕ (+16%).

Το αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι να αυξηθεί το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες της ΕΕ στο 55,4%, έναντι ποσοστού 44,6% των Τρίτων Χωρών. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,4%, έναντι 33,6% των Τρίτων Χωρών.

Ενδεικτικό γεγονός της εμφατικής ανόδου των εξαγωγών τον περασμένο Απρίλιο, είναι ότι μόνο ο κλάδος των πετρελαιοειδών εμφανίζει αρνητικό πρόσημο (-10,8%), ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν διψήφιους ρυθμούς ανόδου, με πρωταγωνιστές το ελαιόλαδο (+164,4%), τα μηχανήματα (+30,1%), τα ποτά-καπνός (+22,8%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+20%).

Αύξηση και των εισαγωγών

Συνέχιση της ανόδου καταγράφεται και στο πεδίο των εισαγωγών, όπου τον περασμένο Απρίλιο, η συνολική τους αξία αυξήθηκε κατά 6% στα 3,84 δισ. ευρώ έναντι των 3,62 δισ. του Απριλίου του 2014. Ακόμη μεγαλύτερη είναι αύξηση, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, καθώς άγγιξε το +8%.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η αύξηση της συνολικής αξίας των εισαγωγών προήλθε κατά τις Τρίτες Χώρες (+13,2%), ενώ μειώθηκαν οι εισαγωγές από τις Χώρες της ΕΕ (-0,5%). Εάν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές εξακολουθούν να εμφανίζονται μειωμένες από τις χώρες της ΕΕ (-0,2%), ενώ στις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες καταγράφεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση (+28,5%).

Κατά ένα μεγάλο μέρος η αύξηση αυτή αποδίδεται σε εισαγωγές πλοίων αξίας 100 εκατ. ευρώ Τρίτες Χώρες. Σε επίπεδο 4μήνου, οι ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν 4% (στα 14,8 δισ. ευρώ από 15,4 δισ. ευρώ στο πρώτο 4μηνο του 2014). Η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει μικρή αύξηση και 1,9%, ή κατά μόλις 203,4 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι έναντι συνολικής αξίας εισαγωγών στο α’ τρίμηνο του έτους ύψους 10,99 δισ. ευρώ, οι Έλληνες Εισαγωγείς κατέβαλλαν 9,2 δισ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 83,71% Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, επί αξίας εισαγωγών 7,94 δισ. ευρώ, οι Εισαγωγείς κατέβαλλαν 5,7 δισ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 71,6%.

Στο ίδιο διάστημα του 2014, οι καταβολές προς τη συνολική αξία των εισαγωγών εμφάνιζαν λόγο 84,11% (πληρωμές ύψους 9,95 δισ. ευρώ επί συνολικής αξίας εισαγωγών 11,83 δισ. ευρώ), ενώ οι πληρωμές εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών εμφάνιζαν ποσοστό κάλυψης της τάξης του 73,45% (ήτοι πληρωμές 5,2 δισ. ευρώ επί αξίας εισαγωγών 7,08 δισ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταβολών σε εξαγωγές και εισαγωγές ήταν να μειωθεί για το α’ 4μηνο του έτος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 9%, στα 6,3 δισ. ευρώ (από 7 δισ. ευρώ στο α’ 4μηνο του 2014). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 573,3 εκατ. ευρώ ή κατά 10,6%.