Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας προχωρά σε συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια ευθύνης της

Ξεκινά η παροχή υπηρεσίας για την «Επιδιόρθωση – Αποκατάσταση Βλαβών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων Ευθύνης Π.Ε. Πέλλας 2018» μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά. Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 24.000 €, χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

«Προχωρούμε στην αποκατάσταση βλαβών και γενικότερων προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί σε κτίρια ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας από τις υπηρεσίες μας, με στόχο τη συντήρηση και μεγαλύτερη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών» δήλωσε η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα γίνει αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών των κτηρίων ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (κτίριο Διοικητηρίου, Σταθμός Αποχιονισμού Μεσημερίου, Σταθμός Αποχιονισμού Άρνισσας, κτίριο Εργαστηρίων Έδεσσας, κτίριο ΔΑΟΚ – Αγροτικό Κτηνιατρείο Αριδαίας, κτίριο ΔΑΟΚ Σκύδρας, Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκύδρας, κτίριο ΔΑΟΚ Γιανιτσών, Αγροτικό Κτηνιατρείο Γιαννιτσών, Αγροτικό Κτηνιατρείο Φούστανης, Αγροτικό Κτηνιατρείο Δροσερού, Κέντρο Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών Κρύας Βρύσης).

Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου των κτιρίων, αλλά και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, όπως αυτά της κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων, της τροφοδοσίας νερού, των κλιματιστικών συστημάτων και μηχανισμών ελέγχου θυρών στα αμαξοστάσια κ.ά.