Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των δικηγόρων δεν είναι νομικές πράξεις

dikastirio
«Στη διάρκεια της αποχής ο δικηγόρος  δεν μπορεί να υπογράψει συμφωνία, αλλά μπορεί να την  προετοιμάσει» δήλωσε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Πειραιά Γιώργος Σταματογιάννης μιλώντας στο radio1d.gr και στην εκπομπή των Βασίλη Παπαναστασούλη και Δέσποινας Κρητικού. Ο κύριος Σταματογιάννης υπογράμμισε ότι «δεν αποτελούν νομικές πράξεις οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κάποιου δικηγόρου ο οποίος μπορεί να καλέσει τον αντίδικο του εντολέα του για να του προτείνει  κάποια λύση στη μεταξύ  τους διαφορά».

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων μέχρι τις 15 Απριλίου και το πλαίσιο χορήγησης αδειών σε δικηγόρους έχει ως εξής:

Παραγραφές – προθεσμίες (αστικά, διοικητικά, ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).

Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνον.

Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης – αντίκρουσης της τακτικής πολυμελούς.

Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Πειραιά, αν στη διάρκεια της αποχής των δικηγόρων, κάποιος δικηγόρος τηλεφωνήσει σε έναν δανειολήπτη για να του προτείνει κάποια λύση για την οφειλή του ή για να τον ενημερώσει για την οφειλή του, τότε  ο δανειολήπτης δεν μπορεί να καταγγείλει τον δικηγόρο στον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο γιατί ο τελευταίος δεν έχει υποπέσει σε παράπτωμα. Δεν έχει καταπατήσει την απόφαση για αποχή.