ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο

ΦΩΤΟ: SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ

Βελτίωση του κλίματος σ’ όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της Ελλάδας – πλην της καταναλωτικής εμπιστοσύνης – διαπιστώνεται στη μηνιαία έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στις 91,6 μονάδες έναντι 87,1 μονάδων τον Δεκέμβριο και 95,9 μονάδων τον Ιανουάριο του 2015.

Η άνοδος αυτή, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, προκύπτει ως αποτέλεσμα των βελτιωμένων προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και ιδιαίτερα στις Υπηρεσίες. Η εικόνα της συνολικής σταθεροποίησης που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στην επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ανατρέπεται, αν και οι προσδοκίες κινούνται γενικά σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό.

Από την άλλη πλευρά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη εξασθενεί, καθώς οι προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών στο επόμενο δωδεκάμηνο επιδεινώνονται σημαντικά. Ουσιαστικά φαίνεται να προεξοφλούνται αρνητικές εξελίξεις στο οικογενειακό εισόδημα, εκτός των άλλων, και λόγω των παρεμβάσεων που αναμένονται στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται σχεδόν 15 μονάδες χαμηλότερα της αντίστοιχης περυσινής επίδοσης.

Αναλυτικότερα:

  • στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παραμένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα, το ισοζύγιο με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώνεται ελαφρώς και οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση περιορίζονται.
  • στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση αμβλύνονται, ενώ στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης, το ισοζύγιο βαίνει θετικό για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2014.
  • στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις δεν μεταβάλλονται, όμως είναι οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους που κερδίζουν έδαφος, ενώ και οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα υποδηλώνουν χαμηλά για την εποχή επίπεδα και άρα σημαντικές ρευστοποιήσεις.
  • στις Κατασκευές, η βελτίωση του κλίματος εκπορεύεται από την ενίσχυση στις προβλέψεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά και από την άνοδο του δείκτη προβλεπόμενης απασχόλησης.
  • στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, ο δείκτης προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού επιδεινώνεται αισθητά και ο αντίστοιχος των προβλέψεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας οριακά, με τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας και την εξασθενημένη πρόθεση για αποταμίευση να βελτιώνονται οριακά.