Υπ. Παιδείας: Τα ψέματα και η αλήθεια για το ολοήμερο σχολείο

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ

Στον ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου επαναλαμβάνει ότι προχωρά από το νέο σχολικό έτος το υπουργείο Παιδείας, μία μέρα μετά από δημοσιεύματα περί κατάργησης του ολοήμερου σχολείου. Παράλληλα, χαρακτηρίζει εντελώς ψευδή τα περί πρόθεσής του να κλείσει εκατοντάδες δημοτικά σχολεία στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας από 4/θέσια και κάτω.

Όπως επισημαίνει σε σχετική του ανακοίνωση:

Με το ισχύον καθεστώς πολυτυπίας των σχολείων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει ένα άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή) καθώς και αυξημένες ώρες σε άλλα μαθήματα (Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστικά) μόνο σε έναν τύπο σχολείου, αυτόν του ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), ενώ σε μη ενταγμένα στο ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία δεν προσφέρονται αντίστοιχες ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, στα μη ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία, οι μαθητές των πρώτων δύο τάξεων ολοκληρώνουν τα μαθήματα δύο διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25) από τους μαθητές των ΕΑΕΠ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης οι οποίοι ολοκληρώνουν τα μαθήματα τους μία ώρα νωρίτερα (στις 13:15). Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα καθεστώς έντονων διακρίσεων μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου, που δεν είναι πλέον αποδεκτές.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση. Αυτό επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες). Με την συνεπακόλουθη ενοποίηση των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη εισήγηση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), καθιερώνεται ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Ο νέος ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου διατηρεί τα θετικά στοιχεία του ΕΑΕΠ, που, όμως, προβλέπονταν μόνο για 1337 12/θέσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία και αποσκοπεί στον εμπλουτισμό και την επέκταση των προσφερόμενων γνωστικών αντικειμένων στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω.

Η λειτουργία των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων παραμένει ως έχει χωρίς καμία διαφοροποίηση. Είναι, συνεπώς, εντελώς ψευδής και εκ του πονηρού η καταγγελία ότι το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να κλείσει εκατοντάδες δημοτικά σχολεία στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας από 4/θέσια και κάτω.

Η λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος γενικεύεται για όλες τις τάξεις στις 13:15 και συντελείται με αναπροσαρμογή και εξισορρόπηση των ωρών των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ των σχολείων με ΕΑΕΠ (1337 σχολικές μονάδες) και τους άλλους τύπους σχολείων (2218 σχολικές μονάδες). Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τη δημιουργία ζώνης ανάμεσα στο διδακτικό (08:15-13:15) και εργασιακό ωράριο (13:15-14:00) των εκπαιδευτικών ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των συναντήσεων του Συλλόγου διδασκόντων όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο.

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, η έναρξή του ορίζεται στις 13:15 και η λήξη του στις 16:00. Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Ν. Φίλη για τα ολοήμερα σχολεία

Έντονες επικρίσεις κατά του υπουργού Παιδείας διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι καταργεί τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία (με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) που ξεκίνησαν πιλοτικά το 2010 και είχαν επεκταθεί στο 65% του μαθητικού δυναμικού της χώρας.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, αυτό σημαίνει ότι μειώνονται και καταργούνται ώρες από τα μαθήματα της Γυμναστικής, της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, της Πληροφορικής, της Ευέλικτης Ζώνης (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικές Δραστηριότητες), της Αγγλικής Γλώσσας και στην Α΄ και Β΄ τάξη μίας ώρας της ελληνικής Γλώσσας-Φιλοαναγνωσίας.

«Πόσο αριστερό είναι κύριε Φίλη να μειώνετε σχεδόν κατά τρεις ώρες τον χρόνο που τα παιδιά του Δημοτικού έμεναν στο Σχολείο; Τι θα πείτε στους γονείς που ενώ θα απαλλάσσονταν από το κόστος μάθησης ξένης γλώσσας και πληροφορικής τώρα τους επιβαρύνετε και πάλι με κόστη φροντιστηρίων» ρωτά ο Τομέας Παιδείας του κόμματος και ειδικότερα σημειώνει:

Τι πρόσφερε το Ολοήμερο με ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) που καταργεί ο κ. Φίλης;

  • απελευθέρωση του σχολείου από τον στενά γνωσιοκεντρικό – ακαδημαϊκό του χαρακτήρα και προσανατολισμό και ενίσχυση της δημιουργικότητας και αυτονομίας του μαθητή
  • έδινε μεγαλύτερη έμφαση στις Τέχνες και στον Πολιτισμό και προέβλεπε τη διδασκαλία των μαθημάτων Τέχνης από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
  • επέτρεπε σε μεγαλύτερο βαθμό την κίνηση, τη συνεργασία, την έκφραση, την βιωματική εμπλοκή των μαθητών και ενασχόλησή τους με ελκυστικές δραστηριότητες που τους αποφόρτιζαν, τους χαλάρωναν και εμπλούτιζαν τη σχολική τους ζωή.
  • αναβάθμιζε την ενασχόληση των μαθητών με την Φυσική Αγωγή (20 ώρες έναντι 12 ωρών στα κλασικά δημοτικά σχολεία)
  • εξασφάλιζε τέτοια ενασχόληση με τα Αγγλικά (συνολικά 20 ώρες Αγγλικά, έναντι 12 ωρών στα Κλασικά) που στόχευε να ετοιμάσει κάθε μαθητή για Πιστοποίηση Αγγλικών στην Γ΄ Γυμνασίου και θα απάλλασσε την ελληνική οικογένεια από ένα μεγάλο κόστος και ταλαιπωρία
  • προωθούσε την Πληροφορική με περισσότερες ώρες διδασκαλίας που τώρα περιορίζονται
  • Κυρίως εξασφάλιζε σε μεγαλύτερο βαθμό δραστηριότητες που δεν είχαν στενά ακαδημαϊκό χαρακτήρα αλλά ανέπτυσσαν όλα τα χαρακτηριστικά που στα σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας και στις περισσότερες χώρες αποτελούν προτεραιότητα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων του μαθητή.

Τα Ολοήμερα με ΕΑΕΠ είχαν πετύχει σε όλα τι έχουμε τονίσει ότι χρειαζόταν ακόμη;

Όχι δεν είχαν πετύχει σε όλα τα Ολοήμερα με ΕΑΕΠ.

Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι ξεκίνησαν πιλοτικά το 2010 και πολύ γρήγορα επεκτάθηκαν τόσο ώστε να καλύπτουν το 65% του μαθητικού πληθυσμού των Δημοτικών Σχολείων.

Αντί λοιπόν να αξιολογηθεί ο θεσμός – ο οποίος κρίθηκε από όλους θετικά – και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, το Υπουργείο Παιδείας τον καταργεί.

Χαρακτηριστικά χρειάζονταν παρεμβάσεις ώστε να υπάρξει σωστή καθοδήγησή των σχολείων για τη λειτουργία τους με ΕΑΕΠ. Θα έπρεπε να προωθηθεί η διεύρυνση των μαθημάτων που ενισχύουν την δημιουργικότητα και τα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή. Θα έπρεπε να εξασφαλιστεί τουλάχιστον 1 ώρας μελέτης – προετοιμασίας στο σχολείο. Θα έπρεπε να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα αυτοί των ειδικοτήτων που προέρχονται από άλλη βαθμίδα.

Το ΕΤΟΔΣ που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σημαντικά προβλήματα, αφού:

α) Δεν εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές καθώς αφορά σχολεία μεγαλύτερα από 4θεσια

β) Αποφεύγει να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ύπαρξης κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό

γ) Ουσιαστικά δημιουργεί σχολεία πολλών ταχυτήτων καθώς προσαρμόζει το πρόγραμμα σπουδών στο διαθέσιμο προσωπικό και δεν εξασφαλίζει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να υλοποιείται το πλήρες πρόγραμμα.

δ) Θέτει διαφορετικές προϋποθέσεις εγγραφής στο ολοήμερο ανά σχολείο (πχ βεβαίωση εργασίας και των 2 γονέων απαιτείται μόνον στα 6θέσια και άνω και όχι στα υπόλοιπα σχολεία),

ε) Περιορίζει τις ώρες παραμονής των μαθητών στο σχολείο, εκθέτοντας σε μεγαλύτερη ανισότητα και πλήττοντας κυρίως μαθητές από “φτωχό” κοινωνικό-μορφωτικό οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίοι στις συνθήκες της κρίσης που βρίσκεται η χώρα έχουν αυξηθεί.

στ) Το πρόγραμμα στην πράξη γίνεται πιο πυκνό, με περισσότερο ακαδημαϊκό προσανατολισμό ενώ μειώνονται κατά πολύ τα μαθήματα και οι δραστηριότητες ανάπτυξης της προσωπικότητας και των στοιχείων του χαρακτήρα του μαθητή.

Πολλοί κατηγορούν το ΕΑΕΠ ως ακριβό σχολείο

Ναι, το ΕΑΕΠ είναι πιο “ακριβό”, ως τύπος σχολείου. Αλλά απαντά σε πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους ειδικά μέσα σε συνθήκες κρίσης που η πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη ειδικά για το αγαθό της παιδείας. Και υπάρχουν πολλές επιλογές ώστε να στηριχθεί ο θεσμός όπως πχ η λειτουργία του σε Ενότητες Σχολικών Μονάδων που θα διαμόρφωνε προϋποθέσεις γενίκευσης σε περισσότερα αλλά και μικρότερα σχολεία.

Επιπλέον όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε τα ΕΑΕΠ το 2010 μέσα σε συνθήκες δυσμενέστερης δημοσιονομικής κατάστασης και μάλιστα μπόρεσε και τα ενέταξε σε χρηματοδοτήσειςΕΣΠΑ γιατί μπόρεσε να το διεκδικήσει σωστά και επειδή το είχε θέσει ως προτεραιότητα. Άρα δεν μπορούν να επικαλούνται ότι σήμερα έχουν λιγότερα χρήματα απ’ ότι το 2010.

Πώς υποδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί τη ρύθμιση του κ. Φίλη

Πρόκειται για μία παρέμβαση που από την εκπαιδευτική κοινότητα έγινε δεκτή με τεράστια επιφύλαξη ως προς τους σκοπούς που στοχεύει να υπηρετήσει. Η κριτική από την πρώτη μέρα εστίασε και ανέδειξε τα προβλήματα ανεργίας που θα αντιμετωπίσουν τουλάχιστον 4.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, τις δυσκολίες διαμόρφωσης ενός λειτουργικού Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος, την αναστάτωση στο ωράριο και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών, την κατάργηση της πολύτιμης για τους εργαζόμενους γονείς Πρωινής Ζώνης.

Τι θέλει πραγματικά να εξυπηρετήσει ο κ. Φίλης με την κατάργηση των Ολοήμερων με ΕΑΕΠ

Είναι εμφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ανοίξει με όσο δυνατόν λιγότερα κενά σε εκπαιδευτικούς τα σχολεία για τη χρονιά 2016-2017. Καταργεί λοιπόν τα ΕΑΕΠ για να εξοικονομήσει 4.000 θέσεις εκπαιδευτικών. Ωστόσο η καλύτερη κατανομή δασκάλων, η άρση αποσπάσεων και μετατάξεων, η λειτουργία σε εκπαιδευτικές ενότητες των ΕΑΕΠ αλλά και η ορθή διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για το έτος που ολοκληρώνεται, με την παράλληλη αποτελεσματική διεκδίκηση νέων πόρων θα μπορούσαν να στηρίξουν τα Ολοήμερα με ΕΑΕΠ.