Καταργείται το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

Άλλο ένα δικαιολογητικό που έτρωγε χρόνο, κατά μέσον όρο 15 ημέρες, σε 1.093 κατηγορίες επιχειρήσεων προκειμένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, καταργείται.

 

Πρόκειται για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, που εξέδιδε η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαιώνοντας τα μέτρα πυρασφάλειας τα οποία έπρεπε να είχαν οι επιχειρηματίες.

 

Ειδικότερα, με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες και επαγγέλματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Αυτή η κοινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικούς τομείς και συνολικά 897 δραστηριότητες-επαγγέλματα.

 

Η απόφαση

 

Πιο συγκεκριμένα, με την κοινή υπουργική απόφαση «αλλάζει η φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει το κράτος και η δημόσια διοίκηση το επιχειρείν», σχολιάζει σχετικά ο υπουργός Ανάπτυξης, «αφού με τον επανακαθορισμό των ρυθμίσεων που αφορούν στην πυρασφάλεια, ο επαγγελματίας ή επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα γενικά προληπτικά αλλά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό».

 

Από το πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας (μέσα πυρόσβεσης, ανιχνευτές καπνού κ.λπ.) γλιτώνουν… χρόνο 454 κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου συμπεριλαμβάνονται 1.093 επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

 

Οπως υποστηρίζει το υπουργείο Ανάπτυξης, «ουσιαστικά χωρίς να γίνεται καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας, μειώνεται το γραφειοκρατικό βάρος για το επιχειρείν». Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την κατηγορία δραστηριότητας, ο επαγγελματίας ή ο επιχειρηματίας θα πρέπει να εγκαταστήσει μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Επίσης, ισχύει η υποχρέωση για σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας-τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης, καθώς και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας.

 

Σημειώνεται ότι με την απόφαση απαλλάσσονται από το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου, μεταξύ των οποίων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.

 

Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα στην επόμενη χρονιά, είναι να καταργηθούν και διάφορα άλλα δικαιολογητικά, ενώ παράλληλα θα καθοριστούν τα επαγγέλματα και οι επιχειρήσεις «μεσαίου κινδύνου». Γι’ αυτές η επένδυση θα ξεκινά άμεσα και οι έλεγχοι για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας θα γίνονται εκ των υστέρων. Για το 5% των δραστηριοτήτων θα απαιτείται η εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και έχει να κάνει με επιχειρήσεις που σχετίζονται με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος ή τον υψηλό βαθμό κινδύνου.

 

Πηγή: Έθνος