Καθηγητές Γυμνασίου στα Δημοτικά Σχολεία

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Μάθημα και σε Δημοτικά σχολεία θα μπορούν να κάνουν, παράλληλα, καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό τους ωράριο. Το μέτρο, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί για πρώτη φορά από το νέο σχολικό έτος, θα προβλέπει ότι ένας εκπαιδευτικός αντί να καλύπτει το ωράριό του κάνοντας μάθημα σε τρία ή τέσσερα Γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής, θα μπορεί να διδάσκει και σε ένα Δημοτικό της γειτονιάς του, σε περίπτωση που αυτό έχει ελλείψεις προσωπικού.

Την ίδια ώρα, υπουργική απόφαση για το ποια μαθήματα μπορούν να διδαχθούν από άλλες ειδικότητες πλην της βασικής, προβλέπει ότι καθηγητές Πληροφορικής με πτυχίο Μαθηματικών μπορούν να διδάσκουν και Μαθηματικά, οι Χημικοί, Φυσική, οι Φυσικοί, Βιολογία, οι Κοινωνιολόγοι και οι Πολιτικοί Επιστήμονες, Ιστορία. Μόνο τα Θρησκευτικά και τα φιλολογικά μαθήματα θα διδάσκονται από τις αντίστοιχες καθηγητικές ειδικότητες.