Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το λίφτινγκ στην πλατεία της Χαριλάου

plateia-xarilaou

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάπλασης της Πλατείας Σταμάτη Καραμανλή, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, στη διάρκεια της 11ης τακτικής συνεδρίασης.

Είχε προηγηθεί η απόφαση του Σώματος με αριθμό 1656/30.11.2015, με την οποία είχε εγκριθεί η δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού της οδού Αλ. Παπαναστασίου και της Πλατείας Σ. Καραμανλή και βελτίωση μικροκλιματικών συνθηκών στην πλατεία Σ. Καραμανλή».

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης 2015-2016, με προϋπολογισμό δαπάνης 1.125.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ), ενώ επίκειται η υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεσή του.

Για την υλοποίηση του απαιτούνται συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τις οποίες αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη, όπως η ενοποίηση του κατακερματισμένου δημόσιου χώρου, η μείωση των διασταυρούμενων κινήσεων και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας οχημάτων και πεζών στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, στο ύψος της Πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και στις οδούς πέριξ της Πλατείας, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας,  η μείωση του κινδύνου τροχαίων ατυχημάτων και η οριοθέτηση του εγκεκριμένου χώρου στάθμευσης ταξί.

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω ρυθμίσεις:

  • Η κατάργηση της αριστερής στροφής από την οδό Αλ. Παπαναστασίου προς την οδό Γυμν. Δ. Στεφάνου
  • Η κατάργηση της αριστερής στροφής από την οδό Αντ. Τούσα προς τις οδούς Αλ. Παπαναστασίου και Μαρασλή
  • Η απαγόρευση της αναστροφής στη διακοπή της νησίδας στο ύψος της πλατείας Στ. Καραμανλή
  • Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Γυμν. Στεφάνου Δημητρίου, από την οδό Αλ. Παπαναστασίου έως την οδό Θ. Γαζή, πλην των διαμορφωμένων εσοχών. Ορίζεται πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3, 50μ
  • Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Θ. Γαζή από την οδό Αντ. Τούσα έως την οδό Γυμν. Δ. Στεφάνου, με πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,50 μ
  • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Αντ. Τούσα Αντ. από την οδό Θ. Γαζή έως την οδό Αλ. Παπαναστασίου, πλην των διαμορφωμένων εσοχών
  • Διατήρηση της πιάτσας ταξί και μεταφορά της επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου στη διαμορφωμένη εσοχή της πλατείας, μήκους 20 μ. για τέσσερις θέσεις ταξί