Κίνδυνος χρεοκοπίας για τα πανεπιστήμια

Ως τραγική χαρακτήρισαν οι πρυτάνεις την οικονομική κατάσταση των Πανεπιστημίων της χώρας. Όπως επισήμαναν σε ομόφωνο ψήφισμα της έκτακτης συνόδου που πραγματοποίησαν, τα ιδρύματα έως σήμερα δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ τακτικής επιχορήγησης για το έτος 2015!

 

Αναφορικά με την εξαγγελθείσα αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πανεπιστημίων, η σύνοδος επιφυλάσσεται να προβεί στη διατύπωση των τελικών της θέσεων, όταν το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναρτηθεί προς διαβούλευση. Τα δύο παραπάνω ζητήματα θα αποτελέσουν τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης και λήψης αποφάσεων κατά την τακτική σύνοδο των πρυτάνεων, στις 26-27 Ιουνίου.