Κινητό οδοντιατρείο αποκτά η Θεσσαλονίκη

Απόφαση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας οχήματος το οποίο θα χρησιμοποιείται ως κινητό οδοντιατρείο, στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.

 

Σύμφωνα με την Ημερησία, «Η εν λόγω απόφαση, υπεγράφη κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, προκειμένου με το όχημα αυτό να εξυπηρετηθούν μείζονες σκοποί του Δημόσιου συμφέροντος που στοχεύουν στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών σε ευπαθείς και αδύναμες ομάδες του Νομού Θεσσαλονίκης, που για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτές» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.