Κομισιόν: 25 εκατ. ευρώ στην ευρωπαϊκή υπηρεσία ασύλου για το έργο της στην Ελλάδα

ΦΩΤΟ: ΑΜΠΕ/SIMELA PANTZARTZI

ΦΩΤΟ: ΑΜΠΕ/SIMELA PANTZARTZI

Τη χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 25 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), για να ενισχύσει τις δυνατότητες περαιτέρω στήριξης των ελληνικών αρχών ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας και το πρόγραμμα επείγουσας μετεγκατάστασης.

Η χρηματοδότηση παρέχεται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και θα επιτρέψει την αποστολή πρόσθετων εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών και διερμηνέων, καθώς και τη δημιουργία κινητών γραφείων της EASO στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου.

Η χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε σήμερα αποτελεί μέρος του σχεδίου αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που καταρτίστηκε από κοινού από την Επιτροπή, τις ελληνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή και για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου.

Από τις αρχές του 2015, η Επιτροπή έχει χορηγήσει επείγουσα βοήθεια ύψους 262 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών αρχών, καθώς και οργανισμών της Ένωσης, διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης προστίθεται στα 509 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη χορηγηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 (294,5 εκατ. ευρώ από το ΤΑΜΕ και 214,7 εκατ. ευρώ από το ΤΕΑ).