Κομισιόν: «Ναι» στην αναθεώρηση προγραμμάτων για την απασχόληση

Δημοσίευμα στο έντυπο ευρωπαϊκής ενημέρωσης Europolitics με τίτλο «Η ΕΕ αποδέχεται την αναθεώρηση των προγραμμάτων “απασχόληση” της Ελλάδας», παραθέτει αποκλειστική δήλωση του εκπροσώπου της Επιτροπής για θέματα απασχόλησης Christian Wigand, σύμφωνα με την οποία «είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές οι οποίες είναι σύμφωνες με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και συνάδουν με τις αρμοδιότητες του κράτους μέλους».

Το δημοσίευμα επισημαίνει την ακύρωση προγράμματος απασχόλησης για 16.220 ανέργους από την αρμόδια Ελληνίδα Υπουργό Ράνια Αντωνοπούλου με το επιχείρημα ότι παραβίαζε κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Το ελληνικό Υπουργείο επανεξετάζει δυο από τα πέντε συνολικά προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Το πρώτο αφορά 8 χιλιάδες νέους 25-29 ετών στον τομέα του τουρισμού και το δεύτερο αφορά την επαγγελματική κατάρτιση 15 χιλιάδων ατόμων 18-24 ετών. Στη συνέχεια το δημοσίευμα παραθέτει αριθμητικά στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα.

 

Μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, η ελαφρά μείωση της ανεργίας (νέοι 15-24 ετών, 60,5% ανεργία το Φεβρουάριο 2013- 50,1% ανεργία το Φεβρουάριο 2015) οφείλεται σε τρείς παράγοντες: τη μετανάστευση, τους αυστηρότερους ελέγχους στους χώρους εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την εποχική αύξηση της απασχόλησης χάρη στον τουρισμό.