Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Αποστρατεύτηκαν οι δύο υπαρχηγοί

Με τις αποστρατείες των δύο υπαρχηγών προχώρησαν χθες οι τακτικές κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

Συγκεκριμένα, το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, έκρινε ευδοκίμως τερματίσαντες τους αντιστρατήγους Χαράλαμπο Αφάλη και Διαμαντή Κανελλόπουλο, που κατείχαν τις θέσεις των υπαρχηγών και στη θέση τους προήχθησαν στον βαθμό του ανιστρατήγου και τοποθετούνται, οι υποστράτηγοι Ιωάννης Καρατζιάς, μέχρι χθες συντονιστής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδος και Βασίλειος Καπέλιος, μέχρι χθες υποδιοικητής του Συντονιστικού Κέντρου του Π.Σ.

Επίσης, ευδοκίμως τερματίσαντες έκρινε το Συμβούλιο πέντε υποστρατήγους και επτά αρχιπύραρχους.

Ειδικότερα αποστρατεύονται οι:

Υποστράτηγοι:

1. Βασίλειος Κώνστας

2. Αθανάσιος Μαργαλιάς

3. Βασίλειος Σαξιώνης

4. Δημήτριος Πιερράκος και

5. Χρύσανθος Αθανασόπουλος.

Αρχιπύραρχοι:

1. Παύλος Γρηγορίου

2. Γεώργιος Γερακάρης

3. Γεώργιος Δελογιάννης

4. Χρήστος Καλογουλίδης

5. Νικόλαος Στασινόπουλος

6. Ευθύμιος Ιωάννου και

7. Κωνσταντίνος Φαφούτης (ΥΓ).

Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με τον βαθμό του αντιστρατήγου και υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε διατηρητέους τους υποστράτηγους:

1. Στέφανο Σπανέα

2. Θεοδόσιο Δημακογιάννη

3. Δημοσθένη Αναγνωστάκη

4. Βασίλειο Φλόκα και

5. Χρήστο Παπαδόπουλο (ΥΓ).

Κατ’ επιλογήν για την κάλυψη των κενών θέσεων των Υποστρατήγων ΠΣ το Συμβούλιο έκρινε τους αρχιπυράρχους:

1. Αθανάσιο Σερεντέλλο και

2. Νικόλαο Νικολακόπουλο.