Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον λαχανόκηπο του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Σε νέο κύκλο διάθεσης κηπαρίων στο Δημοτικό Λαχανόκηπο σε εκατό δημότες και κατοίκους  προχωρά ο δήμος Νεάπολης-Συκεών και το Κέντρο Στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης «Εργάνη», ως συντονιστής φορέας, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου  έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου.

 

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος αποτελεί μια πρωτότυπη δράση που εντάσσεται  στο Έργο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», στο πλαίσιο του διετούς Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο δήμο Νεάπολης-Συκεών το πρόγραμμα υλοποιείται εδώ και δυο χρόνια δίνοντας τη δυνατότητα σε 100 δημότες ή κατοίκους να καλλιεργούν και να παράγουν βασικά είδη διατροφής, με τη μόνη υποχρέωση να προσφέρουν το 10% της παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 

Στους δικαιούχους παραχωρείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, για διάστημα τουλάχιστον δυο ετών, η χρήση των κηπαρίων έκτασης 50 τ.μ. για την καλλιέργεια λαχανικών με δική τους φροντίδα και με την καθημερινή υποστήριξη γεωπόνου. Η καλλιέργεια γίνεται μόνο με βιολογικές μεθόδους, ενώ δεν επιτρέπεται η πώληση των αγαθών που παράγουν στο λαχανόκηπό τους σε τρίτους. Ο δήμος αναλαμβάνει την παροχή νερού για δωρεάν άρδευση, την εγκατάσταση τουαλέτας με παροχή πόσιμου νερού, την παροχή σπόρων και καλλιεργητικών εργαλείων, την περίφραξη, τη φωταγώγηση και τη φύλαξη του χώρου, καθώς και τις γενικές καλλιεργητικές φροντίδες του εδάφους.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λαχανόκηποι εντάσσονται στις έξι κοινωνικές δομές που λειτουργούν ο δήμος και το Κέντρο «Εργάνη». Πρόκειται για το Κοινωνικό Εστιατόριο-Συσσίτιο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι, η Τράπεζα Χρόνου και το Γραφείο Διαμεσολάβησης, και στελεχώνονται από 24 εξειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη διοικητικού προσωπικού. Τα συμπεράσματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των δομών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού υποστηρίζονται καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες στην κάλυψη βασικών αναγκών.

 

Κριτήρια επιλογής

 

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος αποτελείται από τρία τμήματα, τα οποία βρίσκονται επί της λεωφόρου Παπανδρέου (πριν την έξοδο προς την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης), επί της οδού Βίτσι (κοντά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Συκεών) και επί της οδού Ειρήνης (δίπλα στο δημοτικό κατάστημα των Πεύκων).

 

Η κοινωνική δοµή απευθύνεται σε δηµότες και κατοίκους του δήµου Νεάπολης-Συκεών και έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής ατόµων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

 

Τα κριτήρια επιλογής όσων θα ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι τα εξής:

 

 • Ανασφάλιστα άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα,
 • Άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας,
 • Μακροχρόνια άνεργοι και άνεργες,
 • Μέλη οικογενειών που πλήττονται από πολλαπλή ανεργία,
 • Άνεργοι και άνεργες µονογονείς.
 • Άνεργοι και άνεργες, µέλη οικογενειών πολυτέκνων,
 • Άνεργοι και άνεργες, µέλη οικογενειών που υποστηρίζουν αναπήρους ή χρόνια ασθενείς.

 

Για τα άτοµα µε πολύ χαµηλό εισόδηµα οι οικονοµικές προϋποθέσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές που ισχύουν και για την πιστοποίηση απορίας από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και είναι: για ένα άτοµο, όριο εισοδήµατος 6.000€, για κάθε επιπλέον άτοµο προστίθεται το ποσό των1.200€ και αφαιρείται το ενοίκιο.

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσκοµίσουν και τα ακόλουθα έγγραφα:

 

 • Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας (όλων των µελών)
 • Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας από το δήµο ή Βεβαίωση Εγγραφής στο ∆ηµοτολόγιο ή  λογαριασµό ηλεκτρικού ή τηλεφωνίας στο όνοµα του εν δυνάµει ωφελούµενου/ης.
 • Αντίγραφο  Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος Φόρου Εισοδήµατος του 2014
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Αναπηρίας 67% και άνω (εφόσον υπάρχει).

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

 

 • εντός του δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών, στον Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών (ισόγειο) από Τετάρτη 11/03/2015 έως Παρασκευή 20/03/2015,
 • και εντός του δημοτικού καταστήματος των Πεύκων, στο Συμβουλευτικό Σταθμό (ισόγειο) από Τρίτη 23/03/2015 έως Τετάρτη 24/03/2015.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών – Τηλ.: 2313.313164
Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης – Τηλ.: 2313 329529
Συμβουλευτικός Σταθμός Πεύκων – Τηλ.: 2313 502226
Συμβουλευτικός Σταθμός Αγ. Παύλου – Τηλ.: 2313 300206
Κέντρο «Εργάνη» (Καραβαγγέλη 1, Συκιές) – Τηλ.: 2310.621166

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr