Κύπρος: Η ύφεση στην οικονομία θα συνεχιστεί φέτος και το 2015

Αν και η ύφεση στην κυπριακή οικονομία προβλέπεται για φέτος ηπιότερη σε σχέση με πέρυσι, εντούτοις, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και το 2015, σύμφωνα με την έρευνα «Οικονομικές Προοπτικές» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) για το 2014 εκτιμάται σε -2,7%, έναντι -3,4% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Κατά το β’ τρίμηνο του 2014 το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 2,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Στο γ’ και το δ’ τρίμηνο του έτους η πραγματική οικονομική δραστηριότητα υπολογίζεται να μειωθεί κατά 2,3% και 1,6%, αντίστοιχα. Η ύφεση προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2015, ωστόσο, η συρρίκνωση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, με την πρόβλεψη για το έτος να διαμορφώνεται στο -0,7%.

 

Το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,1% το α’ τρίμηνο του 2015 (συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014) και κατά 0,8% το β’ και το γ’ τρίμηνο, ενώ το τελευταίο τρίμηνο εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Όπως αναφέρεται, η πρόβλεψη για ηπιότερη ύφεση το 2014 οφείλεται στην επιβράδυνση της συρρίκνωσης του ΑΕΠ και την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην ΕΕ το α’ τρίμηνο του 2014.

 

Άλλες οικονομικές εξελίξεις που συνέτειναν στην εκτίμηση λιγότερο αρνητικών προβλέψεων, περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο και την Ευρωζώνη, τις ευνοϊκές επιδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών και την επιβράδυνση του ρυθμού συρρίκνωσης των καταθέσεων.

 

Όμως, παράλληλα, τονίζεται ότι οι δυσμενείς πιστωτικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από μείωση των δανείων και σχετικά υψηλά δανειστικά επιτόκια φαίνεται να επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα, ειδικότερα προς το τέλος του 2014 και καθόλη τη διάρκεια του 2015. Το ΚΟΕ επισημαίνει ότι οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις σχετικά με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, τους δείκτες οικονομικού κλίματος και των χρηματιστηριακών αγορών «δεν επαρκούν για να δώσουν προβλέψεις θετικών ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ για το 2015, με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες στην εγχώρια πραγματική οικονομία».

 

Οι προβλέψεις συνοδεύονται από κινδύνους για βαθύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση. Αυτοί οι κίνδυνοι σχετίζονται, κυρίως, με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και το διεθνές περιβάλλον. Ακόμη, σημειώνεται ότι νέες κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, καθώς και επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στη Ρωσία, ίσως να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού στην Κύπρο. Επιπλέον, ασθενέστεροι από τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη θα επιδράσουν αρνητικά στην εγχώρια δραστηριότητα.

 

Παράγοντες που ίσως οδηγήσουν σε ηπιότερη από την προβλεπόμενη ύφεση σχετίζονται με ενδεχόμενες επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και του τουρισμού, με καλύτερη από την αναμενόμενη τουριστική περίοδο, καθώς και με μεγαλύτερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο μνημόνιο προβλέπεται μικρή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 0,4% για το 2015.