Κυριακή κοντή γιορτή φτωχοποιημένοι Ελληνες!

Κυριακή κοντή γιορτή για εκλογές και το Radio1d.gr σας εύχεται καλό βόλι με μια υπενθύμιση, βασιζόμενη στην ψυχρή λογική των αριθμών της οικονομικής καταστροφής που προκάλεσαν πέντε χρόνια Μνημονίου και τραπεζοκρατίας. 

 

Μιας πολιτικής που την εμπνεύστηκε το γερμανικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το alter ego και ο πολιτικός καρπός όσων κάποτε ήταν μέλη των ναζί, σε βάρος κρατών που από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ποτέ δεν έτρεφαν συμπάθεια προς την εκάστοτε εξουσία στη Γερμανία ειδικά τώρα που με τεχνητούς τρόπους η γερμανική πολιτικοοικονομική εξουσία επιχειρεί το μάζεμα των εσόδων από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης για να ενισχύσει τη γερμανική οικονομία μέσα από ένα σύστημα υπερφορολόγησης των πολιτών και εξάρτησης των τραπεζών από την ελεγχόμενη από τη Γερμανία και εδρεύουσα στη Φρανκφούρτη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Η φτώχεια στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας αφού οι σημερινοί πολι­τικοί δεν ενδιαφέρονται ούτε εκπροσωπούν τα συμφέροντα του λαού!!! Κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο λόγω της πολιτικής που ακολουθεί η γερμανική κυβέρνηση αλλά και επειδή έχει να συνεργαστεί με διεφθαρμένες κυβερνήσεις που έβαλαν μια χαρά και τα δύο χέρια στο μέλι. 

 

 

Εκθεση Κομισιόν: Πάμπτωχοι Ελληνες

Η αλήθεια σοκάρει. Οι συνέπειες της οικονομικής αφαίμαξης των λαών των χωρών της ευρωζώνης είναι ολοκληρωτικές. 
 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι­τροπής, προκύπτει ότι η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση της φτώ­χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη δι­άρκεια της κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 

Στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση (Ελ­λάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ουγγαρία) τα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλει­σμού ήταν ήδη υψηλά πριν από την κρίση.
 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώ­χειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από το 28,1% το 2008 σε 35,7% το 2013, ενώ η σοβαρή στέρηση βασικών αγαθών αυξήθη­κε στη χώρα από το 11,2% το 2008 σε 20,3% το 2013. Εξάλλου, η μακροχρόνια ανεργία αυξή­θηκε στην Ελλάδα από 3,7% το 2008 σε 18,6% το 2013 και το ποσοστό απασχόλησης στον οι­κονομικά ενεργά πληθυσμό (25-64 ετών) μειώ­θηκε την ίδια περίοδο από 61,9% σε 49,3%.

 
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία τα ποσο­στά μετάβασης από τη μερική απασχόληση σε μόνιμες θέσεις εργασίας ήταν από τα χαμηλότε­ρα στην Ε.Ε. στη διάρκεια της κρίσης, ενώ στην Ελλάδα και την Πορτογαλία 25% των απασχο­λουμένων που εργάζονταν με καθεστώς μερι­κής απασχόλησης βρέθηκαν άνεργοι ή ανενερ­γοί τον επόμενο χρόνο.
 

Η επιδείνωση της ανεργίας από το 2008 εί­χε ακόμη ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ποσοστά των νοικοκυριών χωρίς εισόδημα από την εργασία, κυρίως στην Ελλάδα, την Ισπα­νία, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία.
 
Από το 2008, το ποσοστό των Ευρωπαίων εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογι­κές συμβάσεις μειώθηκε από 66% το 2007 σε 60% το 2012, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι μειώσεις στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, σημειώνει η Επιτροπή.
 

Σε γενικές γραμμές, για τις κοινωνικές εξε­λίξεις στην Ε.Ε. η Κομισιόν επισημαίνει ότι οι χώρες που παρέχουν υψηλής ποιότητας απασχόληση και αποτελεσματική κοινωνική προ­στασία αποδεικνύονται περισσότερο ανθεκτι­κές στην οικονομική κρίση. Το ίδιο ισχύει και για την επένδυση των χωρών στο ανθρώπι­νο κεφάλαιο.
 

Σημειωτέον ότι οι μειώσεις των επενδύσεων στην παιδεία ήταν μεγάλες στη Ρουμανία (κατά 40%), στην Ουγγαρία (πάνω από 30%) αλλά και στην Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λετονία, την Ιταλία και την Πορ­τογαλία (περίπου 20%).
 

Η έκθεση της Κομισιόν είναι ότι πιο light υπάρχει για να αποτυπωθεί το μέγεθος της καταστροφής όσων βάλλονται από τα φορομπηχτικά μέτρα και την ξέφρενη τραπεζοκρατία στην ευρωζώνη. 

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr