Λόγω Πανούση ακυρώνεται το Συνέδριο «Σχολικός εκφοβισμός-Bullying»

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ακύρωσε τη συμμετοχή του στο υπό διοργάνωση Συνέδριο «Σχολικός εκφοβισμός-Bullying», προκειμένου να αποτρέψει παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Παρά ταύτα είναι έτοιμο να δεχθεί τη διεξαγωγή του, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που κατέστησαν υποχρεωτική τη μη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στη διοργάνωση.

Σχετικώς διευκρινίζονται τα εξής:

Στο εν λόγω Συνέδριο, συνδιοργανωτές του οποίου ήταν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και επρόκειτο να διεξαχθεί στις 27-29 Νοεμβρίου, είχε αποφασιστεί ομόφωνα ήδη από το καλοκαίρι να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής ο Καθηγητής Ι. Πανούσης.

Εν όψει του Συνεδρίου και για την επίλυση οργανωτικών θεμάτων πραγματοποιήθηκε στις 10-11-2015 συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και των εκπροσώπων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο Γραφείο του Πρύτανη Αχιλλέα Ζαπράνη.

Στη συνάντηση αυτή, απροσδοκήτως, τα στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης, με την επίκληση μη ακαδημαϊκών κριτηρίων, έθεσαν ζήτημα συμμετοχής του κ. Πανούση, ζητώντας τη διαγραφή του από τον κατάλογο των εισηγητών, αν και όπως προαναφέρθηκε, είχε αποφασιστεί ομόφωνα και είχε ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους η συμμετοχή του.

Στους εκπροσώπους της Περιφερειακής Διεύθυνσης δηλώθηκε ότι παρόμοιο αίτημα δεν ήταν δυνατόν να γίνει δεκτό, γιατί αυτό θα αποτελούσε παραβίαση εκ μέρους του Πανεπιστημίου των θεμελιωδών αρχών της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Προ της επιμονής τους, ο Πρύτανης διέκοψε την συνεδρίαση δηλώνοντας, ότι ακυρώνεται η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Συνέδριο. Διευκρίνισε, ταυτόχρονα, ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι πρόθυμο να συμμετάσχει εκ νέου στη διοργάνωση, εάν και εφόσον τηρηθεί απαρέγκλιτα ο αρχικός σχεδιασμός του επιστημονικού Συνεδρίου.