«Μαχαίρι» ΟΟΣΑ στις προβλέψεις: Ισχνή ανάπτυξη 0,1% φέτος, 2,3% το 2016

Παγωμένη θα μείνει η ελληνική οικονομία φέτος, ενώ η ανεργία θα αποδειχθεί μεγαλύτερη από τις μέχρι τώρα προβλέψεις, εκτιμά ο ΟΟΣΑ, σε νέα ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

 

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη θα είναι οριακή, με το ΑΕΠ της Ελλάδας να μεγεθύνεται μόλις κατά 0,1%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για ρυθμό ανάπτυξης 2,3%.

 

Το 2016 επίσης προβλέπονται επιδόσεις χαμηλότερες των προηγούμενων εκτιμήσεων, με την ελληνική ανάπτυξη στο 2,3% έναντι του αρχικού 3,3%.

 

Το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας θα αυξηθεί στο 180% του ΑΕΠ φέτος, ψηλότερα από την αρχική πρόβλεψη για χρέος της τάξης του 174,3%.

 

Στη συνέχεια, το 2016 ο ΟΟΣΑ προβλέπει μείωσή του στο 178,1%, αλλά και πάλι σημαντικά ψηλότερα από το 171,4% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

 

Με δεδομένα τα παραπάνω, αντίστοιχα χαμηλότερες επιδόσεις προβλέπονται και στο μέτωπο της ανεργίας, που φέτος δεν θα μειωθεί στο 25,2% όπως εκτιμάτο αρχικά, αλλά θα βρεθεί στο 25,7%.

 

Το 2016 θα υποχωρήσει στο 24,7% και όχι στο 24,1%, εκτιμά πλέον ο ΟΟΣΑ.

 

Η αβεβαιότητα υπονομεύει την ανάπτυξη

 

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει στην έκθεση ότι η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ασθενής το 2015, καθώς η αβεβαιότητα που συνδέεται με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και η επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας έχουν υπονομεύσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις. Για το 2016, η ανάπτυξη θα αποκτήσει δυναμική και η ανεργία θα μειωθεί κάπως, καθώς οι εξαγωγές και οι επενδύσεις θα ανακάμπτουν, ενώ η μεταρρυθμιστική δυναμική θα ανανεώνεται. Ο πληθωρισμός θα συνεχισθεί το 2015, λόγω του πολύ υψηλού βαθμού χαλάρωσης της οικονομίας.

 

Αναφορικά με τα δημοσιονομικά, ο ΟΟΣΑ σημειώνει: «Το βάρος του χρέους θα παραμείνει πολύ υψηλό και η δημοσιονομική βιωσιμότητα απαιτεί τη συνέχιση της συγκράτησης για κάποιο χρόνο. Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να στοχεύει σε μικρό πρωτογενές πλεόνασμα. Οι μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος και της είσπραξης φόρων είναι αναγκαίες για την αύξηση των εσόδων, ενώ περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τις συντάξεις θα βοηθούσαν να συγκρατηθούν οι δαπάνες».

 

«Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη μείωση των εμποδίων στον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις θα τόνωναν τις εξαγωγές και θα δημιουργούσαν περισσότερες υψηλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης. Οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική πρέπει να στοχεύουν στη δίκαιη κατανομή του κόστους και του οφέλους από την προσαρμογή».

 

«Η ανάκαμψη των επενδύσεων θα εξαρτηθεί καθοριστικά από την επιστροφή της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και την αύξηση του ρυθμού υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Απαραίτητη είναι και η βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις. Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος με την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων».