Μαχαίρι σε οικογενειακά επιδόματα

Ψαλίδι στα οικογενειακά επιδόματα (συζύγου ή τέκνων) των συνταξιούχων βάζει το υπουργείο Εργασίας. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο των υπηρεσιών Θα μπουν σχεδόν 665.000 συνταξιούχοι με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα Ταμεία.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας (όπως τονίζεται στην πρόταση της ελληνικός πλευράς προς την τρόικα), κάθε μήνα 664.862 συνταξιούχοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα 38,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 462.500.000 ευρώ ετησίως. Με τη διασταύρωση στοιχείων με τον AMΚΑ και το φορολογικό μητρώο, προκύπτουν συνταξιούχοι που δεν θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα.

Εκτιμάται πως η ετήσια εξοικονόμηση του 5%-8% θα επιτευχθεί, δηλαδή 23,1 έως 37 εκατ. ευρώ ανά έτος.

 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 Στο υπουργείο Εργασίας διαπίστωσαν ότι δεν έχουν γίνει αποτελεσματικοί έλεγχοι από τα Ταμεία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι λόγοι, το επίδομα διακόπτεται ή τελικά συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο/η σύζυγος έχει, για παράδειγμα, πεθάνει ή το παιδί έχει ενηλικιωθεί ή έχει πάρει το πτυχίο του. Ο έλεγχος, βάσει του σχεδιασμού, θα γίνει μέσω της ΗΔΙΚΑ και δεν θα χρειαστεί κάποιου είδους απογραφή από την πλευρά των συνταξιούχων.

Οι τρεις κατηγορίες των συνταξιούχων που θα ελεγχθούν μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ είναι:

 

■ Οσοι και όσες δηλώνουν έγγαμοι λαμβάνοντας επίδομα συζύγου από 35 ευρώ (στο Δημόσιο) έως 49 ευρώ τον μήνα σε άλλα Ταμεία.

 

■ Οσοι και όσες λαμβάνουν επιδόματα τέκνων που διαμορφώνονται, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία και το Ταμείο, στα 35 ευρώ (Δημόσιο) και φτάνουν έως τα 173,45 ευρώ τον μήνα για το πρώτο παιδί, θα ελεγχθεί αν είναι ακόμη ανήλικα και ποια τέκνα ηλικίας έως 24 ετών σπουδάζουν. ·

 

■ Οι διπλοσυνταξιούχοι που ενδέχεται να λαμβάνουν από δύο Ταμεία τα ίδια επιδόματα.

 

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (π.χ. αριθμός ανήλικων τέκνων) ενώ διαφοροποιείται από Ταμείο σε Ταμείο. Για παράδειγμα, στα λεγόμενα ειδικά Ταμεία των πρώην ΔΕΚΟ, το επίδομα συζύγου διαμορφώνεται στο 10% και των τέκνων στο 5% (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν).

 

Στο ΙΚΑ το επίδομα συζύγου κυμαίνεται από 35 έως 50 ευρώ, ενώ δίνονται 25 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο σε περίπτωση που η σύνταξη διαμορφώνεται στα κατώτερα όρια. Η προσαύξηση μπορεί να φτάσει έως και το 20% για το πρώτο τέκνο και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Οσον αφορά την κατανομή των δικαιούχων ανά ασφαλιστικό φορέα, στο ΤΑΠ – ΟΤΕ υπολογίζονται σε 38.328 και το συνολικό κονδύλι είναι 6,5 εκατ. ευρώ (μέσος όρος 170 ευρώ).

Στο Ταμείο της ΔΕΗ οι δικαιούχοι είναι 27.204 και το κονδύλι αγγίζει τα 4,4 εκατ. ευρώ (μέσος όρος 162,32 ευρώ).

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Ηλιος, το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στα μέλη της οικογένειας των εκλιπόντων συνταξιούχων είναι 1.027 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η διασταύρωση των στοιχείων και η πλήρης εφαρμογή των περικοπών αναμένεται να παραγάγουν εξοικονόμηση μεταξύ 8% και 12%, δηλαδή 82 έως 123 εκατ. ευρώ ετησίως.

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ