Μείωση 1,4% του δείκτη μισθών στο δεύτερο τρίμηνο

Μείωση 1,4% κατέγραψε ο δείκτης μισθών στο δεύτερο τρίμηνο 2014, έναντι μείωσης 7,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 με το 2012. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν καμία προσαρμογή.

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή εάν ληφθεί υπόψη η εποχική διόρθωση ο δείκτης μισθών στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου  2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δευτέρου τριμήνου 2013, παρουσιάζει μείωση 1% έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

 

Σκοπός του δείκτη Μισθών είναι η μέτρηση του ωρομισθίου και για τον υπολογισμό του χρησιμοποιούνται οι ακαθάριστες αμοιβές προς τις ώρες εργασίας.

 

Οι ακαθάριστες αμοιβές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια, (τακτικές αμοιβές και υπερωρίες), τα επιμίσθια και τις έκτακτες αμοιβές (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και κάθε μορφή bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά), καθώς και τις αμοιβές για ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε εργασία (π.χ. ημέρες άδειας, αργίας, κύησης, λοχείας, ασθένειας, αποζημιώσεις απόλυσης, κλπ.).