Μείωση 10,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο 11μηνο 2014

Αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές το Νοέμβριο, ενώ μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές. Ωστόσο, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 σημείωσε αύξηση 5,3%.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Νοέμβριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 3.776,6 εκατ. ευρώ (4.696,1 εκατ. δολάρια) έναντι 3.807,3 εκατ. ευρώ (5.121,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 87,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3%.
 

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.318,6 εκατ. ευρώ (2.900,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.175,5 εκατ. ευρώ (2.944,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 13,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,9%.

 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Νοέμβριο 2014 ανήλθε σε 1.458,0 εκατ. ευρώ (1.795,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.631,8 εκατ. ευρώ (2.177,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 10,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 100,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,4%.

 

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 43.718,5 εκατ. ευρώ (58.282,7 εκατ. δολάρια) έναντι 43.351,9 εκατ. ευρώ (57.257,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 0,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.646,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6%.

 

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 24.880,6 εκατ. ευρώ (33.341,8 εκατ. δολάρια) έναντι 25.462,5 εκατ. ευρώ (33.813,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 227,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%.

 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 ανήλθε σε 18.837,9 εκατ. ευρώ (24.940,9 εκατ. δολάρια) έναντι 17.889,4 εκατ. ευρώ (23.443,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.873,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,5%.