Μείωση 2,7% κατέγραψαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών το Μάιο

Μείωση 2,7% κατέγραψαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών το Μάιο 2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαίου 2013.

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το Μάιο 2014, σημείωσε μείωση 2,7%, έναντι μείωσης 1,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

 

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά το μήνα Μάιο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2014, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.

 

Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Ιουνίου 2012 – Μαΐου 2013, παρουσίασε μείωση 2,2%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

 

Για την κατάρτιση του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών χρησιμοποιούνται τιμές που συγκεντρώνονται από 280 εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν υλικά στους κατασκευαστές ή στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Ο δείκτης παρακολουθεί τις μεταβολές τιμών 91 κατηγοριών υλικών, με την καταγραφή στοιχείων τιμών για 1.515 ποικιλίες των υλικών αυτών.

 

Σε ετήσια βάση οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν σε χάλκινους αγωγούς (-10,2%), γυψοσανίδες (-9,1%), σωλήνες χαλκού (-8,6%), παράθυρα (-6%), ανελκυστήρες (-5,3%) και στις εσωτερικές πόρτες (-4,5%). Αντιθέτως αύξηση 11,7% κατέγραψαν οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια.