Μείωση τελών κατά 70% από τον ΟΛΠ, στα διερχόμενα πλοία

Τη μείωση των τελών κατά 70% στα διερχόμενα πλοία (in transit) στη ράδα του Πειραιά, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ.

 

Η έναρξη των χρεώσεων των νέων μειωμένων τιμολογίων θα αρχίσει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης αυτής.

Όπως είναι γνωστό, με Μόνιμη Εγκύκλιό της, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής σε εφαρμογή της ΚΥΑ 811.1/41/2009, εξέδωσε νέους κανόνες για τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Παραλαβής Αποβλήτων και Κατάλοιπων Φορτίου και επέκτεινε τη ζώνη προστασίας του περιβάλλοντος ολικώς και στο αγκυροβόλιο (ράδα) στο λιμάνι του Πειραιά.