Μείωση των προστίμων στις λαϊκές αγορές

Σε σημαντική άμβλυνση των προστίμων για ορισμένες, παραβάσεις στις λαϊκές αγορές προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ικανοποιώντας το αίτημα του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες περιπτώσεις παραβάσεων τα πρόστιμα μειώθηκαν στο ένα πέμπτο, έναντι της αρχικής ρύθμισης που περιλάμβανε η τελευταία νομοθεσία, ενώ ειδικά για περιπτώσεις μη κατοχής της άδειας, δεν επιβάλλεται πλέον πρόστιμο εάν προσκομισθεί στην αρμόδια υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών: «Οι Ομοσπονδίες μετά από συνεχείς συναντήσεις με τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γ. Γιακουμάτο σε πνεύμα συνεργασίας και κατανοώντας το δίκαιο των αιτημάτων (σε αντίθεση με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπ. Ανάπτυξης) πέτυχαν τη μείωση των προστίμων του άρθρου 32 του Ν. 4264|2014 σύμφωνα με την Απόφαση Α2-797|14».

 

Σημειώνεται ότι ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος σήμερα είχε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες για το θέμα του παρεμπορίου καθώς προετοιμάζονται νέα μέτρα για την πάταξη του φαινομένου, ενώ καθημερινές είναι οι συναντήσεις και με τους εκπροσώπους της αγοράς για την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού, όπως των αρτοποιών και των βενζινοπωλών. Την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση με τους γαλακτοβιομήχανους για μια συμφωνία κυρίων που θα επιφέρει μείωση στην τιμή του γάλακτος.

 

Σχετικά με τις λαϊκές αγορές, αναλυτικά οι μειώσεις έχουν ως εξής:

 

 • Για έλλειψη άδειας, το πρόστιμο παρέμεινε στις 5.000 ευρώ.

 

 • Για μη κατοχή αδείας τη στιγμή του ελέγχου, αν ο ελεγχόμενος ισχυριστεί ότι κατέχει άδεια αλλά δεν την έχει μαζί του εκείνη τη στιγμή, τότε ο ελεγχόμενος αναγράφει στο πεδίο των απόψεων ελεγχόμενου “ότι κατέχει άδεια και θα την προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών”. Το πρόστιμο ήταν 1.000 ευρώ.

 

 • Για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια ήταν 2.000 ευρώ το πρόστιμο και μειώθηκε σε 1.000 ευρώ.

 

 • Για αυθαίρετη αλλαγή χώρου ήταν 1.000 ευρώ και μειώθηκε σε 500 ευρώ.

 

 • Μη τήρηση ωραρίου ήταν 1.000 ευρώ μειώθηκε σε 500 ευρώ.

 

 • Πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου χώρου της Λαϊκής Αγοράς ήταν 1.000 ευρώ και μειώθηκε σε 500 ευρώ.

 

 • Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση ήταν 1.000 ευρώ και μειώθηκε σε 500 ευρώ.

 

 • Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο παρέμεινε 1.000 ευρώ.

 

 • Μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις (τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος) παρέμεινε 1.000 ευρώ.

 

 • Έλλειψη ενδείξεων επί της πινακίδας λιανικής πώλησης (τιμή πώλησης, ποιότητας, προέλευσης του προϊόντος) 500 ευρώ.

 

 • Μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος ήταν 1.000 ευρώ και έγινε 2.000 ευρώ.

 

 • Μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας (με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου της άδειας, και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία) ήταν 1.000 ευρώ και μειώθηκε σε 700 ευρώ.

 

 • Για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις το πρόστιμο παρέμεινε 5.000 ευρώ. Όμως, αν συνοδεύονται από παραστατικά παραποιημένα, από 5.000 ευρώ που ήταν το πρόστιμο, τώρα μειώθηκε σε 1.000 ευρώ, ενώ εάν συνοδεύονται από παραστατικά με ανακριβή στοιχεία, το πρόστιμο από 5.000 ευρώ μειώθηκε σε 1.000 ευρώ.

 

 • Για την με οποιαδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια) το πρόστιμο παραμένει 5.000 ευρώ, για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων τα πρόστιμα παραμένουν 1.000 ευρώ και 500 ευρώ, ενώ για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4264|14 ήταν 1.000 ευρώ και μειώθηκε σε 500 ευρώ.

 

 • Πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου και χώρου Λαϊκής Αγοράς το πρόστιμο ήταν 1.000 ευρώ και μειώθηκε σε 500 ευρώ.