Μειώθηκαν 12,3% οι τιµές εισαγωγών στη βιοµηχανία

Μείωση 12,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το Δεκέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, έναντι μείωσης 1,0% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο γενικός δείκτης κατά το Δεκέμβριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε μείωση 4,9%, έναντι αύξησης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.

 

Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2014 – Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση 3,7%, έναντι μείωσης 2,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

 

Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση των μηνιαίων μεταβολών των τιμών των προϊόντων των τομέων ορυχείων-μεταλλείων, μεταποίησης και ενέργειας που εισάγονται από το εξωτερικό και μεταβιβάζονται, μέσω της αγοράς τους, σε μονάδες-επιχειρήσεις του εσωτερικού, ανεξάρτητα του κλάδου δραστηριοποίησης των μονάδων αυτών.