Μετρό Θεσσαλονίκης: Οι αρχαιολόγοι καταδικάζουν τις απολύσεις συναδέλφων τους

metro8

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) εκφράζουν, με ανακοινώσεις τους, τη συμπαράστασή τους στους απολυμένους συναδέλφους τους (και μέλη του ΣΕΚΑ) από το αρχαιολογικό τμήμα του μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο ΣΕΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «καταδικάζει τις αποφάσεις για απολύσεις του προσωπικού, καθώς το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί» και «απαιτεί την άμεση επίλυση των προβλημάτων και την απρόσκοπτη συνέχιση των αρχαιολογικών εργασιών και του έργου εν γένει».  O  ΣΕΚΑ θεωρεί «τις απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν παράνομες, καθώς παραβιάστηκε ο αρχαιολογικός νόμος βάσει του οποίου η αρχαιολογική υπηρεσία είναι η μόνη αρμόδια για τη διαχείριση του προσωπικού της».