Μεικτός μισθός 405 ευρώ για 536.182 μερικώς απασχολούμενους

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στους 536.182 έφτασε ο αριθμός των εργαζομένων – ασφαλιζόμενων στο ΙΚΑ με καθεστώς μερικής απασχόλησης και μισθό 405,13 ευρώ μεικτά τον Οκτώβριο του 2015. Με βάση τα τελευταία συγκριτικά στοιχεία του ΙΚΑ, σε διάστημα ενός χρόνου, οι μερικώς απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 10,69% (τον Οκτώβριο του ‘14 ήταν 484.403) ενώ ο μισθός τους έπεσε κατά 2% (έναντι των 413,39 ευρώ που ήταν ο μέσος μισθός).

Μικρότερη αύξηση (4,65%) καταγράφηκε στον αριθμό των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση, στα 1.390.114 άτομα από 1.328.388, αλλά, ο μέσος μισθός τους μειώθηκε κατά 3,3%, στα 1.174,76 ευρώ από 1.214,72 ευρώ.

Οι μερικώς απασχολούμενοι έχουν, πάντως, αυξηθεί κατά 301.022 άτομα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2009 (+78,12%) ενώ οι πλήρως απασχολούμενοι έχουν μειωθεί κατά 186.600 άτομα (-11,8%) και οι αποδοχές τους κατά 28,73% και κατά 16,12%, αντίστοιχα.