Μισθός κάτω από 730 ευρώ για τους περισσότερους εργαζόμενους

Με λιγότερα από 730 ευρώ το μήνα αμοίβεται σχεδόν ένας στους δύο μισθωτούς, ενώ ένας στους τρεις αμοίβεται χαμηλότερα από τις προβλεπόμενες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προκύπτει από τα στοιχεία που δήλωσαν οι εργοδότες στο ΙΚΑ για τον περασμένο Δεκέμβριο, με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

 

Η μεγαλύτερη ομάδα, 372.808 άτομα ή 23,2%, αποτελείται από όσους λαμβάνουν μηνιαίο μισθό ως 500 ευρώ και αφορά μεγάλο τμήμα των μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενων. Η καθ΄ εαυτώ μερική απασχόληση έχει διεισδύσει σημαντικά στην αγορά εργασίας, καθώς μερικώς απασχολούμενος είναι περίπου ένας στους τέσσερις ή πάνω από 400.000 εργαζόμενοι.

 

Ακολουθούν οι αμοιβόμενοι με μισθό από 1.000 ως 1.500 ευρώ, με 367.836 άτομα ή 22,9%, ενώ στη συνέχεια κυριαρχούν οι χαμηλόμισθοι: από 501 ως 750 ευρώ παίρνουν 257.087 ή 16% και μεταξύ 751 και 1.000 ευρώ λαμβάνουν 232.012 ή το 14,5%.

 

Αθροίζοντας τα παραπάνω, με αμοιβές ως 1.000 ευρώ μικτά αμείβονται 861.907 μισθωτοί ή το 53,7%. Στον αντίποδα, υπάρχει μία ομάδα 47.656 μισθωτών με αμοιβές άνω των 4.000 ευρώ.

 

Η χαμηλότερη ομάδα των αμοιβών ως 500 ευρώ είδε το μερίδιό της στην απασχόληση να διπλασιάζεται σε δύο χρόνια, από 12% σε 23,2%, ενώ σχεδόν το ίδιο ισχύει και για την επόμενη ομάδα ως 750 ευρώ, με 16% από 9%. Μεγάλη μείωση σημειώθηκε και σε όσους παίρνουν 1.000-1.500 ευρώ, καθώς περιορίστηκαν στο 22,9% από 34%. Αντίθετα, οι παχυλά αμοιβόμενοι είδαν τα ποσοστά τους να μένουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

 

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2013 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

 

  • δηλώθηκαν 1.621.259 εργαζόμενοι
  • η μέση ηλικία είναι 38,77 έτη (ανδρών 39,52 και γυναικών 37,71)
  • νέοι ως 29 ετών είναι το 22,19%
  • ηλικίας ως 39 ετών είναι το 56,78% των ασφαλισμένων
  • το 75,88% των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών
  • άνω των 50 και ως 65 είναι 15,31% των ασφαλισμένων
  • για πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο είναι 54,66€ και ο μέσος μισθός 1.265,08€
  • για μερική απασχόληση ανέρχονται το μέσο ημερομίσθιο είναι 25,07€ και ο μέσος μισθός 445,33€
  • για τις γυναίκες το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης είναι το 84,40% του μέσου ανδρικού, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,42%. Ο μέσος μισθός αντιστοιχεί στο 73,40% του μισθού των ανδρών.