Μητρώο Ηλεκτρονικών Καταστημάτων και στην Ελλάδα

ΦΩΤΟ: SHUTTERSTOCK/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: SHUTTERSTOCK/ΑΡΧΕΙΟΥ

Δράσεις με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές δρομολογεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, μεταξύ των οποίων προωθείται η κατάρτιση εξειδικευμένου Μητρώου Ηλεκτρονικών Καταστημάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ, στόχος είναι η συστηματική καταγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) που λειτουργούν στη χώρα, με στόχο την εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων τα οποία θα υποστηρίζουν την πολιτική μας.
Επιπλέον, όπως γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, κατά την πρώτη  – μετά από πέντε χρόνια –  συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, στόχος είναι η κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο γενικός γραμματέας, αναφερόμενος ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόνισε ότι στρατηγικός στόχος της Πολιτείας είναι να συμβάλλει στην ούτως ή άλλως αξιοσημείωτη δυναμική που καταγράφει το e-commerce στην Ελλάδα. Το σκεπτικό είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διάχυση της καινοτομίας και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, μπορεί να ωφελήσει και τους καταναλωτές, αυξάνοντας τόσο τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους, όσο και τη διαφάνεια των συναλλαγών. «Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής γύρω από την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα» ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας.