Μητσοτάκης: Προτιμούμε να μιλάνε τα έργα μας… και μιλάνε!!!