Νέα διοίκηση στην ΕΥΑΘ

eyath-kosmos2

Ο Γιάννης Κρεστενίτης, καθηγητής ΑΠΘ, αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αντιπρόεδρος α’ αναλαμβάνει ο Γιάννης Παπαϊωάννου, γεωπόνος, και αντιπρόεδρος β’ η Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος.

Ειδικότερα, το νέο δ.σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας εκλέχτηκε με 5ετή θητεία κι αποτελείται από 11 μέλη ως εξής: Γιάννης Κρεστενίτης, εκτελεστικό μέλος – πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Παπαϊωάννου, εκτελεστικό μέλος – α’ αντιπρόεδρος, Στέλλα Βαλάνη, εκτελεστικό μέλος – β’ αντιπρόεδρος, Στεφανία Τανιμανίδου, οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Γιάννης Αντωνιάδης, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Εύδοξος Πετρίδης, πολιτικός μηχανικός, μη εκτελεστικό μέλος, Λάτσιου – Χρυσάφη Ολυμπία, δικηγόρος, μη εκτελεστικό μέλος, Τσιωνάς Ιωάννης, αγρονόμος τοπογράφος, μη εκτελεστικό μέλος, Ελευθερία Καραχάλιου – εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ, μη εκτελεστικό μέλος. Οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων που συμμετέχουν στο δ.σ. είναι ο Γ. Αρχοντόπουλος και ο Τ. Σαχινίδης.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε ακόμη τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή έναντι του προτεινόμενου από τη διοίκηση 0,125 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2015, την εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2016, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όπως και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2015, απαλλάσσοντας τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Ο Ιωάννης Κρεστενίτης είναι καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής και Ωκεανογραφίας στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ΑΠΘ, διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ (1987) και διπλωματούχος αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ (1974). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται οι υποβρύχιοι αγωγοί και τα παράκτια τεχνικά έργα, η παράκτια μηχανική, η φυσική ωκεανογραφία, η μεταφορά φερτών υλών και η δορυφορική ωκεανογραφία.