Νέα εγκύκλιος για τον Έμπολα

Νέα εγκύκλιο με επικαιροποιημένες οδηγίες, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού Έμπολα, κατά την είσοδο παράνομων μεταναστών, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Η εγκύκλιος αφορά το προσωπικό των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών, των Κέντρων Κράτησης (Προαναχωρισιακών), το Λιμενικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, τους συνοριοφύλακες και το προσωπικό που εμπλέκεται (υγειονομικό και μη) στις διαδικασίες διαχείρισης των νεοεισερχόμενων παράνομων μεταναστών.

 

Στην εγκύκλιο δίνονται «αναλυτικές, σαφείς και απλουστευμένες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που απαιτούνται, κατά κύριο λόγο για την άμεση ταυτοποίηση της χώρας προέλευσης των εισερχομένων, όπως για την αναγκαιότητα μετάδοσης του ιού Ebola κατά την είσοδο παράνομων μεταναστών», αναφέρει το υπουργείο και συμπληρώνει:

 

«Σύμφωνα με τα προτεινόμενα υποδείγματα από το ΚΕΕΛΠΝΟ, τα Κλιμάκια Ιατρικού Ελέγχου (ΚΙΕ) υποχρεούνται να συμπληρώνουν Δελτίο Διαλογής ατόμων με ιστορικό ταξιδιών στη Δ. Αφρική, ενώ σε περίπτωση που μετανάστες τίθενται σε υποχρεωτική παρακολούθηση για 21 ημέρες, το ΚΙΕ καλείται να αποστέλλει καθημερινά στο ΚΕΕΛΠΝΟ ειδικό έντυπο “Ημερήσιας Δήλωσης Νεοεισερχόμενων Ατόμων από Επηρεαζόμενες χώρες”».

 

Επίσης, εκδόθηκαν ταξιδιωτικές οδηγίες από τις Ευρωπαϊκές Αρχές, (ECDC) με πληροφορίες για όσους ταξιδεύουν στις πληγείσες χώρες της Δ. Αφρικής. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, «περιλαμβάνουν γενικές οδηγίες προφύλαξης από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού του Ebola, στη βάση της ευαισθησίας του ιού σε κοινά απολυμαντικά, στη χλωρίνη και σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και της σχετικά χαμηλής επικινδυνότητας λόγω της έλλειψης αερογενούς μετάδοσης».

 

Όπως αναφέρει το υπουργείο, ολιγομελής ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ειδικών εμπειρογνωμόνων από τα Νοσοκομεία “Αμαλία Φλέμιγκ” και  “Σωτηρία” όπως και από το ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΚΕΠΥ παρακολούθησαν ειδικό σεμινάριο για τον ιό Ebola, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2014 στο Λουξεμβούργο, με πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Αρχών: Γενική Διεύθυνση SANCO, (Υγείας και Καταναλωτών) και ECDC».

 

Τέλος, με πρόσφατη Υ.Α. (Αριθµ. Πρωτ. Γ1α/οικ.96894,5/11 /2014 -ΑΔΑ:Β2Κ9Θ-ΧΘΛ) ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα δύο Νοσοκομεία των Αθηνών “Αμαλία Φλέμιγκ” και  “Σωτηρία” ως Νοσοκομεία υποδοχής και νοσηλείας ύποπτων περιστατικών Έμπολα, ενώ επισημαίνεται ότι «σε περίπτωση ανάγκης και άλλα Νοσοκομεία με κατάλληλες υποδομές θα μπορούν να νοσηλεύσουν περιστατικά, μετά από απόφαση της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ιογενών Αιμορραγικών Πυρετών».