Νέα εργαστήρια ενεργοποίησης ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Αττική, Αχαΐα, Θεσσαλονίκη

Εργαστήρια ενεργοποίησης ανέργων υλοποιεί τις επόμενες ημέρες ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στους νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης.

 

Όπως ανακοινώθηκε, το εργαστήριο ενεργοποίησης για το νομό Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί Τρίτη 16/9/2014 από τις 09:00 έως τις 14:30.

 

Το εργαστήριο ενεργοποίησης για το νομό Αττικής θα υλοποιηθεί Δευτέρα 22/9/2014 από τις 09:00 έως τις 14:30.

 

Το εργαστήριο ενεργοποίησης για το νομό Αχαΐας θα υλοποιηθεί Πέμπτη 25/9/2014 από τις 09:00 έως τις 14:30.

 

Μέσω των εργαστηρίων, θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

 

Ακόμη, μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

 

Οι εγγραφές θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.oaed.gr.