Νέα παγκόσμια διάκριση για φοιτητές του ΑΠΘ

studio-konsola

Παγκόσμια διάκριση, με την πρώτη της συμμετοχή στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό MIREX, απέσπασε η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου  Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων  του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του ΑΠΘ κατέκτησε την 3η θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό MIREX 2015 (MusicInformation Retrieval Evaluation eXchange), στην κατηγορία «Εντοπισμού Μουσικής / Ομιλίας» (Music/SpeechDetection).

Επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του ΑΠΘ είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων του ΑΠΘ, Καθηγητής Γιώργος Παπανικολάου και μέλη της ομάδας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Δημούλας και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Εργαστηρίου, Νίκος Τσίπας και Λάζαρος Βρύσης.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός MIREX έχει στόχο την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για τις ανάγκες σημασιολογικής ανάλυσης και ταξινόμησης μουσικού και γενικότερα ηχητικού περιεχομένου. Πρόκειται για το είδος των υπηρεσιών που, μεταξύ άλλων, αναμένεται να κυριαρχήσουν στο Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web, Web3.0), εξελίσσοντας δραστικά την εμπειρία πλοήγησης και τους μηχανισμούς αναζήτησης πολυμεσικού περιεχομένου. Για το λόγο αυτό, κάθε χρόνο, προστίθενται και νέα αντικείμενα στον Διαγωνισμό, όπως συνέβη και με τη νέα κατηγορία στην οποία διαγωνίστηκε και διακρίθηκε η επιστημονική ομάδα του ΑΠΘ.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1976 από τον Καθηγητή Γιώργο Παπανικολάου, με πρώτες δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτροακουστικής, της ακουστικής χώρων και της ηχοπροστασίας. Το 1985 το εργαστήριο επαναδιαρθρώθηκε και επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Σήμερα στην πλήρη του μορφή, καλύπτει τον χώρο της Ηλεκτρακουστικής και των Τηλεοπτικών Συστημάτων, καθώς και όλα τα συναφή επιστημονικά πεδία που άπτονται των τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς παρέχοντας υπηρεσίες, όπως καταγραφή και επεξεργασία ηχητικών σημάτων, μετρήσεις εκπομπής θορύβου (βιομηχανίες, αεροδρόμια κ.α), αποθορυβοποίηση-ανακατασκευή ακουστικών σημάτων, ώστε να προκύψουν χρήσιμες – δύσκολα αναγνωρίσιμες πληροφορίες (μαύρα κουτιά αεροπορικών δυστυχημάτων) αλλά και βελτιώνοντας παλιές εγγραφές και συμβάλλοντας στη διάσωση αρχειακού υλικού, μελέτες για την αντιμετώπιση του θορύβου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Επίσης έχει παράσχει τεχνογνωσία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τις νέες τεχνολογίες στο ήχο και στην εικόνα.

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και τα αποτελέσματά του ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο ISMIR 2015, στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Περισσότερος πληροφορίες για τον διαγωνισμό: ΕΔΩ