Νέα συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων πτυχιούχων

Νέα συνεργασία, για την καταπολέμηση της ανεργίας των πτυχιούχων, ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με το παράρτημα Βόρειας Ελλάδας του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔΕ).

 

Στο πλαίσιο του μνημονίου, που υπέγραψαν από πλευράς ΠΑΜΑΚ ο πρύτανης, Αχιλλέας Ζαπράνης και από τον ΣΔΑΔΕ η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του παραρτήματος Βορείου Ελλάδος, Σοφία Ευαγγελίδου, προβλέπεται -μεταξύ άλλων- η ανάπτυξη δικτύου αμφίδρομης πληροφόρησης για διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης, στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου.

 

Οι δύο φορείς θα αναπτύξουν ακόμη “συμμαχία”, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Επιχειρηματικής Ηθικής, σε τομείς, όπως η καταπολέμηση της ανεργίας των αποφοίτων ΑΕΙ, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική σταδιοδρομία και η εργασιακή ψυχολογία