Νέες θέσεις για 5.000 ανέργους στον ιδιωτικό τομέα

Πακέτο 5.000 προσλήψεων ανέργων ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση των ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

 

Μέσω του νέου αυτού προγράμματος του οργανισμού, προβλέπεται η απασχόληση για 12 μήνες.
Προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας και να είναι ηλικίας από 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχά κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους για πρόσληψη από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Παράλληλα θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους, καθώς και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

 

Για τον λόγο αυτό, οι άνεργοι δεν θα υποβάλουν οι ίδιοι αιτήσεις αλλά θα υποδειχθούν με συστατικό σημείωμα από την υπηρεσία ΚΠΑ2, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι στις επιχείρησης, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από αυτές καθώς και βάση των επιλογών των ανέργων όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα ατομικά σχέδια δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ