Νέο Μεσοπρόθεσμο με κοστολόγηση των μέτρων

Αναλυτική κοστολόγηση των μέτρων της κυβέρνησης μέχρι το τέλος Μαρτίου ζητά από τα υπουργεία και τους φορείς ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δ. Μάρδας, με εγκύκλιό του για την κατάρτιση εξπρές του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2016-2019.

 

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι οι φορείς και τα υπουργεία θα πρέπει να αποτυπώσουν στα στοιχεία και τις προτάσεις τους, τις νέες πολιτικές που έχουν τεθεί ως προτεραιότητες για τα επόμενα έτη και τη δημοσιονομική επίπτωση αυτών για κάθε έτος.

 

Ειδικότερα οι νέες δράσεις/πολιτικές χωρίζονται σε:

 

• Μόνιμες. Μόνιμη παρέμβαση είναι εκείνη που η εφαρμογή της έχει μόνιμη διαχρονικά επίδραση σε συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης ή εσόδου.

• Εκτακτες. Εκτακτη παρέμβαση είναι εκείνη που επιδρά σε κάποιο στοιχείο των εσόδων – εξόδων μόνο σε συγκεκριμένο έτος.

 

Στο βασικό σενάριο γίνονται προβλέψεις εσόδων και εξόδων ανά έτος για όλη την περίοδο 2015-2019, λαμβάνοντας υπόψη:

 

α. Τις ενδεικτικές μακροοικονομικές προβλέψεις για τη συγκεκριμένη περίοδο (ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία, πληθωρισμός κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ενδεχόμενο επικαιροποίησής τους θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

β. Τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων δαπανών και εσόδων που ίσχυαν μέχρι τώρα.

Από εκεί και πέρα, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ανά στήλη τα εξής στοιχεία:

 

• Τη νέα δράση-πολιτική που έχει αποφασισθεί να δρομολογηθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου (ή μπορεί να πρόκειται και για αναστολή-ακύρωση ήδη θεσμοθετημένης δράσης-παρέμβασης).

• Τον υποτομέα που αναμένεται να επηρεασθεί από τη δράση – οι επιλογές είναι οι εξής: υπουργεία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία (ΠΕΔΥ), επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ, λοιπά νομικά πρόσωπα.

• Τον συγκεκριμένο φορέα που επηρεάζεται από τη δράση (π.χ. ΟΓΑ, Εθνική Λυρική Σκηνή, Αττικό Μετρό, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δήμος Αθηναίων, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός κ.λπ.).

• Την κατηγορία εσόδων ή δαπανών αντίστοιχα που επηρεάζεται από τη νέα πολιτική (π.χ. φορολογικά έσοδα, ίδια έσοδα ΟΤΑ, πωλήσεις, παροχές τρίτων, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας, επενδυτικές δαπάνες κ.λπ.).

• Το μέρος του προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί την εν λόγω δράση ή όπου αναμένεται το πρόσθετο έσοδο: τακτικός προϋπολογισμός ή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

• Το κόστος-απόδοση της δράσης σε ευρώ ανά έτος του ΜΠΔΣ (2015-2019).

• Την εκτιμώμενη από το υπουργείο ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της περιγραφόμενης δράσης.

• Τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης (π.χ. έκδοση υπουργικής απόφασης ή ΚΥΑ, νομοθετική ρύθμιση, ΠΔ, εγκύκλιος).

• Τον τρόπο υπολογισμού του κόστους-απόδοσης της δράσης και τις αντίστοιχες υποθέσεις εργασίας που έχουν γίνει από το υπουργείο.

• Παρατηρήσεις που συμβάλλουν στην εξειδίκευση της νέας πολιτικής και οτιδήποτε άλλο θεωρείται σημαντικό για την καλύτερη κατανόηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών ανά υπουργείο ή φορέα.

 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά για το νέο Μεσοπρόθεσμο θα πρέπει να υποβληθούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το αργότερο ως το τέλος του μήνα.

 

Πηγή: Έθνος