Νέο μισθολόγιο: Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν αυξήσεις

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Αύξηση θα πάρουν 314.000 δημόσιοι υπάλληλοι σε σύνολο 567.000, από 1η Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με πληροφορίες, με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

Οι αυξήσεις αυτές θα δοθούν ωστόσο σταδιακά σε βάθος τετραετίας (25% κάθε 1η Ιανουαρίου, από την 1/1/2016), προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή αντιμετώπιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους.
Με το νέο μισθολόγιο αποσυνδέεται ο βαθμός με τον μισθό και με τον τρόπο αυτό η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται χωρίς εμπόδια και ακολουθεί το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που κατέχει ο υπάλληλος, ανεξάρτητα με το εάν έχει καταταγεί με τις μεταβατικές διατάξεις του ισχύοντος μισθολογίου για το προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος του (1-11-2011) ή με τις πάγιες διατάξεις για όσους προσλήφθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον σεβασμό της βαθμολογικής, αλλά και μισθολογικής ωρίμανσης των υπαλλήλων.

Μετά τη νέα κατάταξη του προσωπικού στο νέο σύστημα αμοιβών θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξής τους μέχρι την 31-12-2017, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κόστος της νέας κατάταξης των υπαλλήλων.

Από 1-1-2018 η απονομή μισθολογικών κλιμακίων βάσει του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πραγματοποιείται κανονικά.
Προβλέπεται ακόμη ενίσχυση των θέσεων ευθύνης με αύξηση των αντίστοιχων επιδομάτων, κατά μέσο όρο κατά 14% περίπου.

Εφόσον από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών ο υπάλληλος δικαιούται αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε με το σημερινό σύστημα, προβλέπεται η διατήρηση προσωπικής διαφοράς η οποία θα συμψηφίζεται με μελλοντική αύξηση του βασικού μισθού του υπαλλήλου λόγω κανονικής (βάσει ετών υπηρεσίας) μισθολογικής εξέλιξης και όχι λόγω προωθημένης εξέλιξης ή λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης. Πρόκειται για την πρόβλεψη που διασφαλίζει τη μη ύπαρξη μειώσεων αποδοχών.