Ο Γ.Χατζάκης προσωρινός αναπληρωτής γγ στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Γ.Χατζάκης, ορίσθηκε προσωρινός αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σημειώνεται πως το Taxis είχε σταματήσει προσωρινά να εκδίδει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας, ακόμη και τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων μετά την παραίτηση Θεοχάρη, καθώς ο νόμος προέβλεπε ότι μόνο ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις ή ο αναπληρωτής που έχει ορίσει.

Καθώς η παραίτηση Θεοχάρη βρήκε κενή τη θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ο νόμος τροποποιήθηκε και επετράπη ο κ. Χατζάκης να αναλάβει καθήκοντα προσωρινά.