Ο Νίκος Παππάς αρμόδιος για τη Ραδιοτηλεόραση

Τι λέει η απόφαση του Τσίπρα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς είναι αυτός που αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής, την εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές καθώς και τα θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Χθες το βράδυ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες κ. Παππά.

Επίσης, ο υπουργός αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να συνδράμει τον Πρωθυπουργό στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Στις αρμοδιότητες του υπουργού Επικρατείας περιλαμβάνονται:

• οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική πρωτοβουλία

• η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων

• η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα

• η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς.