ΟΑΕΔ: Οριακή αύξηση των ανέργων τον Ιούλιο

Μικρή αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 1,84%, τον Ιούλιο, δείχνουν τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που συνεχίζουν να αναζητούν εργασία, ανήλθε τον Ιούλιο σε 835.282 άτομα έναντι 820.156 τον προηγούμενο μήνα.

 

Από αυτά 446.665 (ποσοστό 53,47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 388.617 (ποσοστό 46,53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

Σταθερός παραμένει ο αριθμός των ανέργων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία. Ο αριθμός αυτός ανήλθε στα 143.744 έναντι 143.336 τον Ιούνιο (αύξηση κατά 0,28%), ενώ περίπου οι μισοί (46%) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού για περισσότερους από 12 μήνες.

 

Αύξηση κατά 12,85% εμφανίζει ο αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε τον Ιούλιο στους 89.850 έναντι 79.621 τον Ιούνιο.

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων είναι ηλικίας από 30 έως 54 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Έλληνες υπήκοοι, ενώ προηγούνται σταθερά οι γυναίκες.

 

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι 324.518 είναι “άνδρες” (ποσοστό 38,85%) και οι 510.764 είναι “γυναίκες” (ποσοστό 61,15%).

 

Στην ηλικιακή ομάδα “κάτω των 30 ετών”, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 205.030 άτομα (ποσοστό 24,55%), στην ηλικιακή ομάδα “από 30 έως και 54 ετών” ανήλθε σε 526.155 άτομα (ποσοστό 62,99%) και στην ηλικιακή ομάδα “από 55 ετών και άνω” ανήλθε σε 104.097 άτομα (ποσοστό 12,46%).

 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο “χωρίς εκπαίδευση”, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 14.127 άτομα (ποσοστό 1,69%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο “υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)” ανήλθε σε 266.804 άτομα (ποσοστό 31,94%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο “δευτεροβάθμια εκπαίδευση” ανήλθε σε 398.768 άτομα (ποσοστό 47,74%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο “τριτοβάθμια εκπαίδευση” ανήλθε σε 155.583 άτομα (ποσοστό 18,63%).

 

Στους “Έλληνες υπηκόους”, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 788.384 άτομα (ποσοστό 94,39%), στους “υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης” ανήλθε σε 10.929 άτομα (ποσοστό 1,31%) και στους “υπηκόους τρίτων χωρών” ανήλθε σε 35.969 άτομα (ποσοστό 4,31%).

 

Άνεργοι που δεν αναζητούν εργασία

 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για το μήνα Ιούλιο 2014 ανήλθε σε 143.744 άτομα όπου 66.125 (ποσοστό 46,00%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 77.619 (ποσοστό 54,00%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

 

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 55.994 είναι “άνδρες” (ποσοστό 38,95%) και οι 87.750 είναι “γυναίκες” (ποσοστό 61,05%).

 

Στην ηλικιακή ομάδα “κάτω των 30 ετών”, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 29.374 άτομα (ποσοστό 20,43%), στην ηλικιακή ομάδα “από 30 έως και 54 ετών” ανήλθε σε 87.496 άτομα (ποσοστό 60,87%) και στην ηλικιακή ομάδα “από 55 ετών και άνω” ανήλθε σε 26.874 άτομα (ποσοστό 18,70%).

 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο “χωρίς εκπαίδευση”, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.199 άτομα (ποσοστό 3,62%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο “υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)” ανήλθε σε 54.542 άτομα (ποσοστό 37,94%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο “δευτεροβάθμια εκπαίδευση” ανήλθε σε 57.430 άτομα (ποσοστό 39,95%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο “τριτοβάθμια εκπαίδευση” ανήλθε σε 26.573 άτομα (ποσοστό 18,49%).

 

Στους “Έλληνες υπηκόους”, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 131.194 άτομα (ποσοστό 91,27%), στους “υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης” ανήλθε σε 2.330 άτομα (ποσοστό 1,62%) και στους “υπηκόους τρίτων χωρών” ανήλθε σε 10.220 άτομα (ποσοστό 7,11%).

 

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι

 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το μήνα Ιούλιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 89.850 άτομα, από τα οποία οι 87.754 (ποσοστό 97,67%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.096 (ποσοστό 2,33%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

 

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, οι 41.946 είναι “άνδρες” (ποσοστό 46,68%) και οι 47.904 είναι “γυναίκες” (ποσοστό 53,32%).

 

Στην ηλικιακή ομάδα “κάτω των 30 ετών”, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 16.303 άτομα (ποσοστό 18,14%), στην ηλικιακή ομάδα “από 30 έως και 54 ετών” ανήλθε σε 66.222 άτομα (ποσοστό 73,70%) και στην ηλικιακή ομάδα “από 55 ετών και άνω” ανήλθε σε 7.325 άτομα (ποσοστό 8,15%).

 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο “χωρίς εκπαίδευση”, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 940 άτομα (ποσοστό 1,05%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο “υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)” ανήλθε σε 25.049 άτομα (ποσοστό 27,88%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο “δευτεροβάθμια εκπαίδευση” ανήλθε σε 42.486 άτομα (ποσοστό 47,29%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο “τριτοβάθμια εκπαίδευση” ανήλθε σε 21.375 άτομα (ποσοστό 23,79%).

 

Στους “Έλληνες υπηκόους”, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 81.359 άτομα (ποσοστό 90,55%), στους “υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης” ανήλθε σε 1.811 άτομα (ποσοστό 2,02%) και στους “υπηκόους τρίτων χωρών” ανήλθε σε 6.680 άτομα (ποσοστό 7,43%).