ΟΑΕΔ: Παράταση για δήλωση εμπειρίας

Παρατείνεται έως τις 12 Ιανουαρίου 2015 η δυνατότητα των ανέργων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιταγή κατάρτισης με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» να δηλώσουν το είδος της εμπειρίας για την οποία έχουν μοριοδοτηθεί. Με επείγουσα ανακοίνωση, η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι όσοι δεν δηλώσουν το είδος της εμπειρίας για την οποία έχουν μοριοδοτηθεί, μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, δεν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Ο ΟΑΕΔ επισημαίνει ότι ως προς την έκδοση των αποτελεσμάτων μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελουμένους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, για επιταγή κατάρτισης (voucher) σε 16.600 άνεργους ηλικίας 29-64 ετών, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση της διοικητικής ή μη εμπειρίας από τους εν δυνάμει ωφελουμένους μέχρι τη Δευτέρα 12/1/2015 και ώρα 24.00. Επισημαίνεται δε, ότι όσοι δεν δηλώσουν το είδος της εμπειρίας για την οποία έχουν μοριοδοτηθεί, δεν θα λάβουν μέρος στην τελική κατάταξη των ωφελουμένων.