Οι αποφάσεις για αυξήσεις και αναδρομικά στους ένστολους (πίνακες)

Με τις αποδοχές του μηνός Δεκεμβρίου, τις οποίες θα λάβουν τον Νοέμβριο, θα αρχίσουν να εισπράττουν οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες τις αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους και τα πρώτα αναδρομικά, προκειμένου να γίνει η μερική μισθολογική τους αποκατάσταση, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Οι αυξήσεις θα ισοδυναμούν με το 50% των περικοπών που υπέστησαν οι αποδοχές τους τον Αύγουστο του 201 2, ενώ τα πρώτα αναδρομικά θα καλύπτουν τις αυξήσεις από την 1 η Ιουλίου έως την 30ή Νοεμβρίου 2014. Από τον Ιανουάριο του 2015 θα αρχίσουν να εισπράττουν και τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2014 και ισοδυναμούν με αυξήσεις στις αποδοχές 36 μηνών Τα αναδρομικά αυτά θα καταβληθούν σε 36 μηνιαίες δόσεις, τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Πηγή: Ελέυθερος Τύπος