Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους

Το ¼ των Ευρωπαίων εργαζομένων κινδυνεύει να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, λόγω του υπερβολικού άγχους, σύμφωνα με κοινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Eurofound. Οι Έλληνες εργαζόμενοι στο μεταξύ, έχουν τις περισσότερες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως σε όλη την ΕΕ.

Τα μονότονα και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα ευθύνονται για την αύξηση του άγχους, σύμφωνα με την έκθεση, που αναφέρει το euroactiv.com. Ακόμη η εργασία σε «περίεργο» ωράριο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων.

 

Οι καταστάσεις, ωστόσο, ποικίλλουν σε όλη την ΕΕ. Χώρες όπως η Κροατία, η Εσθονία και η Βουλγαρία έχει το μεγαλύτερο αριθμό των εργαζομένων στην Ευρώπη που εκτελούν μονότονες και επαναλαμβανόμενες θέσεις εργασίας. Σχεδόν το 65% του εργατικού δυναμικού τους εμπλέκεται σε αυτά τα καθήκοντα κάθε μέρα.

 

Οι περισσότεροι από αυτούς είναι χειριστές μηχανών και εργαλείων, εργάζονται ως τεχνίτες ή ασκούν συναφή επαγγέλματα.

 

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι εργάζονται περισσότερες ώρες και αποδέχονται ακανόνιστα ωράρια. Αυτό επηρεάζει την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, την υγεία και την ευημερία τους.

 

Στη Δανία και την Τσεχική Δημοκρατία, σχεδόν το 35% των εργαζομένων δήλωσαν ότι ο χρόνος εργασίας τους αλλάζει τακτικά, σε αντίθεση με την Κύπρο, η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό σε ακανόνιστες ώρες ανά εργαζόμενο.

 

Ψυχολογική πίεση λόγω φόβου απώλειας εργασίας

 

Ένας άλλος λόγος αυξημένου άγχους είναι ο φόβος απώλειας της εργασίας.

 

Με περισσότερους από 24 εκατομμύρια ανέργους σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat, οι προσωρινοί και μικρής διάρκειας εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε στρες που προκαλείται από την εργασιακή ανασφάλεια

 

Σύμφωνα με την έκθεση το 2010, περίπου το 16% των Ευρωπαίων εργαζομένων περίμενε ότι θα χάσει την εργασία του το επόμενο 6μηνο. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε τα επόμενα χρόνια στα βαλτικά κράτη και την Ιρλανδία.

 

Οι πολίτες της ΕΕ που απασχολούνται στη βιομηχανία και τις κατασκευές έχουν το υψηλότερο επίπεδο εργασιακής ανασφάλειας, αναφέρει η έκθεση. Αντίθετα, τα διευθυντικά στελέχη και οι επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν ότι αφορά στη δουλειά τους.

 

Ελλάδα: Οι περισσότερες εργατοώρες

 

Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος όρος των ωρών εργασίας στην ΕΕ έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ο μέσος όρος ωρών εργασίας εβδομαδιαίως στους «12» το 1991 ήταν 40,5 ώρες και το 2010, 37,5 ώρες στην ΕΕ των «28».

 

Τα ποσοστά, όμως, ποικίλουν ανά κράτος μέλος. Η Ελλάδα έχει 45,2 ώρες εβδομαδιαίως και η Ολλανδία 31,9 ώρες.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας για το Χρόνο Εργασίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν ξεπερνιούνται οι 48 ώρες εβδομαδιαίως, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία και ψυχική σταθερότητα των εργαζομένων.

 

Στην Ευρώπη το 21% των εργαζομένων εργάζεται περισσότερες από 48 ώρες την εβδομάδα.

 

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την κατηγορία και η Φινλανδία το χαμηλότερο.